Tp.HCM - Quân 3. Xoè Nhật trắng (chim non)

trung_q3

Lữ khách
#1
yêu bồ câu

Mình muốn bán 1 cặp Xoè Nhật trắng tinh ( chim non ) . Giá là : 500k . ACE nào có nhu cầu , xin liên hệ : Trung (40 tuổi) . Đt : 0937.221.879


Mình muốn bán 1 cặp Xoè Nhật trắng tinh ( chim non ) . Giá là : 500k . ACE nào có nhu cầu , xin liên hệ : Trung (40 tuổi) . Đt : 0937.221.879


--------

Mình muốn bán 1 cặp Xoè Nhật trắng tinh ( chim non ) . Giá là : 500k . ACE nào có nhu cầu , xin liên hệ : Trung (40 tuổi) . Đt : 0937.221.879


Mình muốn bán 1 cặp Xoè Nhật trắng tinh ( chim non ) . Giá là : 500k . ACE nào có nhu cầu , xin liên hệ : Trung (40 tuổi) . Đt : 0937.221.879


Mình muốn bán 1 cặp Xoè Nhật trắng tinh ( chim non ) . Giá là : 500k . ACE nào có nhu cầu , xin liên hệ : Trung (40 tuổi) . Đt : 0937.221.879


--------

Mình muốn bán 1 cặp Xoè Nhật trắng tinh ( chim non ) . Giá là : 500k . ACE nào có nhu cầu , xin liên hệ : Trung (40 tuổi) . Đt : 0937.221.879


 

Last edited:

trung_q3

Lữ khách
#4
Bồ câu kiểng

mình muốn bán 1 cặp xoè nhật trắng tinh ( chim non ) . giá là : 500k . Ace nào có nhu cầu , xin liên hệ : trung (40 tuổi) . đt : 0937.221.879


mình muốn bán 1 cặp xoè nhật trắng tinh ( chim non ) . giá là : 500k . Ace nào có nhu cầu , xin liên hệ : trung (40 tuổi) . đt : 0937.221.879


--------

mình muốn bán 1 cặp xoè nhật trắng tinh ( chim non ) . giá là : 500k . Ace nào có nhu cầu , xin liên hệ : trung (40 tuổi) . đt : 0937.221.879


mình muốn bán 1 cặp xoè nhật trắng tinh ( chim non ) . giá là : 500k . Ace nào có nhu cầu , xin liên hệ : trung (40 tuổi) . đt : 0937.221.879


mình muốn bán 1 cặp xoè nhật trắng tinh ( chim non ) . giá là : 500k . Ace nào có nhu cầu , xin liên hệ : trung (40 tuổi) . đt : 0937.221.879


--------[/center]
chim đã được 1 lông , trổ mã rất đẹp........up.....................