Trại Gà Tân Châu Hà Nội- Cung cấp gà tân châu đủ loại cho ae đam mê !

  • Thread starter namnq64
  • Ngày gửi
N

namnq64

Lữ khách
#1
TRẠI GÀ TÂN CHÂU HÀ NỘI
Chuyên cung cấp gà tre tân châu số lượng lớn với đủ chủng loại với giá thành cạnh tranh cho ae đam mê!
Địa chỉ: Số 1 ngõ 6 đường Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội
Hotline: 0904 656 542 - 0967 656 542
Facebook:http://www.facebook.com/TraiGaTanChauHaNoi

Số 1: Khét sữa 10 tháng, mã chạm đất, mã đuôi đang ra. Giá : 1tr6
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1137.photobucket.com%2Falbums%2Fn512%2Fnamnq64%2FGa17092014%2F10671421_439239816218682_5626329938019118820_n_zps4684133d.jpg&hash=a9a7d0e6abf0c0092097915809d37c8d


Số 2: Cú chuối 5,5 tháng. Giá: 650k
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1137.photobucket.com%2Falbums%2Fn512%2Fnamnq64%2FGa17092014%2F10686735_442789095863754_3060240731536796790_n_zps62a7634c.jpg&hash=072b1332708f8aabd5b9a1a3b8f50fed


Số 3: Cú chuối trích râu 6 tháng. Giá: 700k
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1137.photobucket.com%2Falbums%2Fn512%2Fnamnq64%2FGa17092014%2F10689678_443206525822011_4810876958419199595_n_zps17530912.jpg&hash=1c29a319aa83b739a5e3b904d75fef9a


Số 4: Khét bông trích râu 5 tháng. Giá: 550k
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1137.photobucket.com%2Falbums%2Fn512%2Fnamnq64%2FGa17092014%2F1907838_442788802530450_1216198499029642763_n_zpsca8cdd9f.jpg&hash=5606d8d44998b1936fc7f49414818d7f


Số 5: Khét chuối dâu râu. Giá: 650k
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1137.photobucket.com%2Falbums%2Fn512%2Fnamnq64%2FGa17092014%2F10600368_439250289550968_21258116798232272_n_zps9caa1a97.jpg&hash=d2e4d4eb2e064e8d939c995bfc24be1f


Số 6: Ô chuối 9 tháng. Giá: 650k
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1137.photobucket.com%2Falbums%2Fn512%2Fnamnq64%2FGa17092014%2F10612806_439240306218633_781170712343488122_n_zps0675126f.jpg&hash=7ee61e1c9991fbc1daa53314fec87392


Số 7: Nhạn dâu râu 15 tháng. Mã dư đất. Đuôi đang thay. Giá: 950k
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1137.photobucket.com%2Falbums%2Fn512%2Fnamnq64%2FGa17092014%2F10645153_442789932530337_725032640675483648_n_zps81dc2a9a.jpg&hash=e25f6abe6311f407ae04d99266d99f32


Số 8: Điều trích 5.5 tháng. Đuôi full lông máu. Giá : 600k
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1137.photobucket.com%2Falbums%2Fn512%2Fnamnq64%2FGa17092014%2F10711080_446404688835528_2980117266665201959_n_zps77c612a4.jpg&hash=ce2f401d89242cec79efb9b730b3d618


Số 9: Bầy mái đang đẻ và sắp đẻ lứa so. Tất cả đều Hình dài, hậu bung, đuôi lao. Giá: 400k/em

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1137.photobucket.com%2Falbums%2Fn512%2Fnamnq64%2FGa17092014%2F10351467_446400632169267_2498117483376532403_n_zps9ea39d97.jpg&hash=60d881bee57254208ce9d3d5079179ab


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1137.photobucket.com%2Falbums%2Fn512%2Fnamnq64%2FGa17092014%2F10653547_446400962169234_167890776069388447_n_zps75123746.jpg&hash=3391e9eb807f6c65bc9e9cc71213f8fe


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1137.photobucket.com%2Falbums%2Fn512%2Fnamnq64%2FGa17092014%2F10609510_446400698835927_5372831295935642140_n_zpsc838c4ca.jpg&hash=9fd832291ac26cde85a2276bea49cab0
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1137.photobucket.com%2Falbums%2Fn512%2Fnamnq64%2FGa17092014%2F10710895_446400938835903_191999417059856701_n_zps07c2e62c.jpg&hash=f164b8c454fd0f855b4b02d48facd74a


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1137.photobucket.com%2Falbums%2Fn512%2Fnamnq64%2FGa17092014%2F10665860_442787185863945_3233967104611537071_n_zpsdca70d9c.jpg&hash=ae28763ce6b2a4b73108e9a2cff96642


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1137.photobucket.com%2Falbums%2Fn512%2Fnamnq64%2FGa17092014%2F10675626_442787362530594_8190608339318554531_n_zpsdcb142b6.jpg&hash=f0e5f58ed07239a5ec1f8eadeee63e43
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1137.photobucket.com%2Falbums%2Fn512%2Fnamnq64%2FGa17092014%2F10645153_442787342530596_755570336123176041_n_zps07cb908f.jpg&hash=599612530bb89d4052bd71e9b7f85853


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1137.photobucket.com%2Falbums%2Fn512%2Fnamnq64%2FGa17092014%2F10635817_446400735502590_3719139094664422984_n_zps2f0a9c06.jpg&hash=5fbfe74d382c46350354894b9e3ef58b


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1137.photobucket.com%2Falbums%2Fn512%2Fnamnq64%2FGa17092014%2F10518689_446400898835907_576092108117291009_n_zpsf84956f1.jpg&hash=c12499dcbfd2a2cd1e6d1c9d3f75b94b


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1137.photobucket.com%2Falbums%2Fn512%2Fnamnq64%2FGa17092014%2F10509715_439346952874635_3176095357723707418_n_zpsfd7e08fb.jpg&hash=7c70e3ee06d3cd74a35c76f321344d0d
 

Đối tác


Top