Trại Nhím Giống Biên - Hòa, Đồng Nai

ninhquocnhu

Lữ khách
- Nhím con 3 tháng giá : 11tr/cặp
- Nhím con 7 tháng giá : 18tr/cặp
- Nhím lỡ 10 tháng giá : 19,5tr/cặp
- Nhím sinh sản giá : 27tr/cặp
- Nhím bố mẹ dẫn con giá 34tr.

CÓ GIẤY TỜ HỢP LỆ CỦA CHI CỤC KIỂM LÂM.
 


ninhquocnhu

Lữ khách
- Nhím con 3 tháng giá : 11tr/cặp
- Nhím con 7 tháng giá : 18tr/cặp
- Nhím lỡ 10 tháng giá : 19,5tr/cặp
- Nhím sinh sản giá : 27tr/cặp
- Nhím bố mẹ dẫn con giá 34tr.

CÓ GIẤY TỜ HỢP LỆ CỦA CHI CỤC KIỂM LÂM.
 
N

nghungnm

Guest
Bác ơi giá trên có thương lượng chứ tôi cấn 6 cặp loại > 2 tháng tuổi.
 


Top