trại thỏ giống

  • Thread starter duychieu
  • Ngày gửi
D

duychieu

Guest
#1
<font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="5">Chăn nu&ocirc;i thỏ hiện nay đang ng&agrave;y c&agrave;ng được phổ biến ở c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh.Nhiều c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; hộ gia đ&igrave;nh muốn đầu tư chăn nu&ocirc;i nhưng chưa r&otilde; nguồn cung cầu.H&atilde;y t&igrave;m đến trại thỏ của t&ocirc;i để được cung cấp những giống thỏ tốt nhất v&agrave; c&aacute;c dịch vụ về con thỏ cũng như đầu ra cho b&agrave; con.Với gi&aacute; cả hợp l&yacute; ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ tư vấn cụ thể kỹ thuật chăn nu&ocirc;i.Gi&aacute; tham khảo: Thỏ thịt 70.000 vnđ/kg ,Thỏ mới t&aacute;ch mẹ :55.000 vnđ/con ,Thỏ giống sau t&aacute;ch mẹ :100.000vnđ/kg.Thỏ giống khi xuất chuồng đ&atilde; được ti&ecirc;m ph&ograve;ng vắcxin.Van nước tự động 15.000vnđ.</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="5">Li&ecirc;n hệ:Đ/c: A. Chi&ecirc;u.( C&aacute;p hạ_Trung k&ecirc;nh_Lương t&agrave;i_Bắc ninh)</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="5">ĐT:0982 382 192</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Bùi duy chiêu
- Địa chỉ: cáp hạ_trung kênh _lương tài_bắc ninh
- Điện thoại: 0982382192 - Fax:
- email: duychieu39@gmail.com
 

Đối tácTop