trâm hương phương linh

nguyenvu79

Lữ khách
#1
cơ sở trầm hương phương linh

chuyên khoan tạo trầm hương bằng phương pháp hoa học và sinh học
khoan hợp đồng ăn chia với cá nhân hoặc công ty
mua cây đã cấy trầm nhưng không thành công để chúng tôi xử lý lại
sản xuất bột nhang trầm hương các loại
đặc biệt ;thuốc lột vỏ quét thuốc thu hoạch chỉ sau 12 tháng
lưu ý;thuốc tạo trầm của cơ sở trầm phương linh chỉ lưu hành nội bộ
không bán ra thị trường
mọi chi tiết xin liên hệ:cơ sở trầm hương phương linh
đc:3444 PHU SƠN-TÂN PHÚ- ĐÔNG NAI sđt 0938645144

--------

cơ sở trầm hương phương linh

chuyên khoan tạo trầm hương bằng phương pháp hoa học và sinh học
khoan hợp đồng ăn chia với cá nhân hoặc công ty
mua cây đã cấy trầm nhưng không thành công để chúng tôi xử lý lại
sản xuất bột nhang trầm hương các loại
đặc biệt ;thuốc lột vỏ quét thuốc thu hoạch chỉ sau 12 tháng
lưu ý;thuốc tạo trầm của cơ sở trầm phương linh chỉ lưu hành nội bộ
không bán ra thị trường
mọi chi tiết xin liên hệ:cơ sở trầm hương phương linh
đc:3444 PHU SƠN-TÂN PHÚ- ĐÔNG NAI sđt 0938645144
một số hình minh họa;
 

Last edited: