Trang trại chuyên :Nhím rừng, cầy hương, nhung hươu...

da.cri

Lữ khách
#1
Trang trại DASAFUSA xin gửi lời chào trận trọng nhất tới quý vị và các bạn.
Với quy mô trang trại hơn 1 ha nằm tại vùng trung du Hiệp Hòa – Bắc Giang.
Xin mời quý vị có điều kiện qua ghé thăm và trao đổi kinh nghiệm về cách chăm sóc các loài động vật hoang dã từ rừng với chúng tôi.
- Sẵn sàng cung cấp và thu mua với số lượng lớn nhỏ các loại động vật hoang dã từ thú rừng như .
- Chuyển giao công nghệ, kỹ thuật chăn nuôi cho những hộ mới vào nghè có nhu cầu làm giàu từ thú rừng.
- - Nhím, Nhung( hươu sao), kỳ đà, baba, dúi, cầy, lợn rừng…Đảm bảo với quý vị là hoang dã 100%.
- Hiện tại quy mô trang trại đang ngày càng mở rộng hơn do nhu càu phát triển và hiện trang trại chúng tôi đang có khoảng: 85 đôi Nhím bố mẹ sinh sản, 20 Hươu sao đang cung cấp Nhung hươu ổn định, và 5 cặp Hươu đang trong giai đoạn sinh sản, hơn 70 dúi thương phẩm, gần 400 kỳ đà, và 1 mẫu ao hồ dùng thả khoảng 500 baba thương phẩm, hơn 30 lợn rừng cũng đang trong giai đoạn trưởng thành, 5 cặp Lợn rừng bố mẹ đã sinh sản được 2 năm…và một số loại động vật hoang dã từ rừng núi khác.
Hiện trang trang đang không ngừng mở rộng nên nhu đang muốn lien hệ và tìm đối tác để cung cấp đầu vào và đầu ra cho SP của trang trại.
Nếu quý vị có nhã ý xin vui long ghé qua trang trại DASAFUSA của chúng tôi.
Địa chỉ lien hệ: GĐ PHÙNG SÁU – Phố Hoa – Bắc Lý – Hiệp Hòa –Bắc Giang.
Mobile: 0984.768.988 - NR (0240) 655 3252
Fax (0240) 3892305.
Xin chân thành cảm ơn.!

 

Last edited:

da.cri

Lữ khách
#2
Trang Trại Chuyên: Nhím Sinh Sản – Thương Phẩm, Cầy Hương, Kỳ đà, Baba, Dúi, Lợn Rừng

Trang trại DASAFUSA xin gửi lời chào trận trọng nhất tới quý vị và các bạn.
Với quy mô trang trại hơn 1 ha nằm tại vùng trung du Hiệp Hòa – Bắc Giang.
Xin mời quý vị có điều kiện qua ghé thăm và trao đổi kinh nghiệm về cách chăm sóc các loài động vật hoang dã từ rừng với chúng tôi.
- Sẵn sàng cung cấp và thu mua với số lượng lớn nhỏ các loại động vật hoang dã từ thú rừng như .
- Chuyển giao công nghệ, kỹ thuật chăn nuôi cho những hộ mới vào nghè có nhu cầu làm giàu từ thú rừng.
- - Nhím, Nhung( hươu sao), kỳ đà, baba, dúi, cầy, lợn rừng…Đảm bảo với quý vị là hoang dã 100%.
- Hiện tại quy mô trang trại đang ngày càng mở rộng hơn do nhu càu phát triển và hiện trang trại chúng tôi đang có khoảng: 85 đôi Nhím bố mẹ sinh sản, 20 Hươu sao đang cung cấp Nhung hươu ổn định, và 5 cặp Hươu đang trong giai đoạn sinh sản, hơn 70 dúi thương phẩm, gần 400 kỳ đà, và 1 mẫu ao hồ dùng thả khoảng 500 baba thương phẩm, hơn 30 lợn rừng cũng đang trong giai đoạn trưởng thành, 5 cặp Lợn rừng bố mẹ đã sinh sản được 2 năm…và một số loại động vật hoang dã từ rừng núi khác.
Hiện trang trang đang không ngừng mở rộng nên nhu đang muốn lien hệ và tìm đối tác để cung cấp đầu vào và đầu ra cho SP của trang trại.
Nếu quý vị có nhã ý xin vui long ghé qua trang trại DASAFUSA của chúng tôi.
Địa chỉ lien hệ: GĐ PHÙNG SÁU – Phố Hoa – Bắc Lý – Hiệp Hòa –Bắc Giang.
Mobile: 0984.768.988 - NR (0240) 655 3252
Fax (0240) 3892305.
Xin chân thành cảm ơn.!