Trao đổi sản phẩm ngành chăn nuôi

Trại mình đang nuôi heo rừng các loại, nhím, chồn hương. Mình đang có nhu cầu trao đổi sản phẩm chăn nuôi với các anh em trong diễn đàn. Vd như hưu, nai, công, trĩ... Ai đang có sản phẩm nuôi "hấp dẫn" ở các vật nuôi khác mình, có nhu cầu trao đổi liên hệ 0982018618. Trại mình đang ở Ngã Ba Thái Lan, Long Thành, Đồng Nai.
 


Last edited:


Back
Top