trồng cây, chăn nuoi

#1
nhờ mọi người tv giup hiện tại tôi đang có 2ha đất bằng phẳng hiện đang trồng mía đường và nuôi chục mệ bò mà nay bò rẻ quá dang muốn chuyển đổi mà chưa biết nuôi con gì và trồng cây gi cho hợp lí.