Trong Dau Tay

  • Thread starter Phuc pham1
  • Ngày gửi
P

Phuc pham1

Guest
Chao cac Anh/Chi,
Minh dang nhien cuu trong cay dau tay tai Da Lat. Minh dang can nhap giong cay Dau Tay tu My va nhan chuyen giao cong nghe trong,cham soc.cac A/C cho minh biet thong tin ve doi tac va nguon giong duoc khong.
Xin cam on nhieu!
 


Địa chỉ
Tp Da Lat
Số điện thoại
0977193949


Back
Top