Trồng Rau Trên Đất Rãy Tại Cao Nguyên Của Việt Nam- LDTV

  • Thread starter Nong Nghiep LDTV
  • Ngày gửi
Nong Nghiep LDTV

Nong Nghiep LDTV

Lữ khách
[Nông Nghiệp] TRỒNG RAU Trên Đất Rãy Tại CAO NGUYÊN | LDTV
Những bí quyết trồng rau trên đất rãy tại Cao Nguyên
Những năm qua cùng với sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, người dân Cao Nguyên đã không ngừng cố gắng thay đổi tập quán canh tác, ứng dụng các mô hình kinh tế mới trong sản xuất. Mô hình trồng rau trên đất rãy đang phát huy hiệu quả trong công tác xóa đói giảm nghèo, đồng thời khẳng định hướng đi đúng đắn trong phát triển kinh tế nông nghiệp ở vùng đất này.

 

Quảng cáoTop