Trùn quế Gia Lai

Nông dân 9x Gia Lai

Khi có sức khỏe và sức trẻ thì làm giàu không khó
#1
Trang trại chúng tôi có nguồn phần bò sẵn có. Hiện tại có thể cùng hợp tác số lượng lớn về giống cũng như thương phẩm trùn quế. Alô 0969049268. Gặp Hòa Gia Lai nhé.

[DOUBLEPOST=1460892996][/DOUBLEPOST]
Trang trại chúng tôi có nguồn phần bò sẵn có. Hiện tại có thể cùng hợp tác số lượng lớn về giống cũng như thương phẩm trùn quế. Alô 0969049268. Gặp Hòa Gia Lai nhé.
Cảm ơn anh Long bình định đã mua 50kg sinh khối nuôi giống
[DOUBLEPOST=1460893188][/DOUBLEPOST]
Trang trại chúng tôi có nguồn phần bò sẵn có. Hiện tại có thể cùng hợp tác số lượng lớn về giống cũng như thương phẩm trùn quế. Alô 0969049268. Gặp Hòa Gia Lai nhé.

[DOUBLEPOST=1460892996][/DOUBLEPOST]
Cảm ơn anh Long bình định đã mua 50kg sinh khối nuôi giống
Cảm ơn chị Hoa đà lạt mua 20kg trùn tinh làm phân tưới hoa
[DOUBLEPOST=1460893311][/DOUBLEPOST]Cảm ơn Cha Hùng Giáo sứ Konplong đặt lịch đến thăm quan
[DOUBLEPOST=1460893444][/DOUBLEPOST]Cảm ơn bạn dương bình định đã mua 50 cây chè lá to và 10 kg trùn quế Gia Lai
[DOUBLEPOST=1460893517][/DOUBLEPOST]Chia buồn cùng chú Hải. Chúc chú mau xây lại trại trùn sau cơn lốc. 0969049268
[DOUBLEPOST=1460894620][/DOUBLEPOST]Chị Loan Đăk Lăk mới mua phân trùn về trồng gừng đã phản hồi quá tốt. Cảm ơn chị
[DOUBLEPOST=1460901127][/DOUBLEPOST]Cảm ơn chị Hoa kontum đã gửi tiền mua trùn
[DOUBLEPOST=1460940283][/DOUBLEPOST]Sáng nay tiếp đoàn thăm quan phú yên
[DOUBLEPOST=1460940363][/DOUBLEPOST]Cảm ơn chú Dũng Pleiku mua 300kg phân trùn tốt về bón tiêu
[DOUBLEPOST=1460955232][/DOUBLEPOST]Trùn quế Gia Lai lại có thêm 1 đơn hàng của Chú Quang 51 tuổi mua trùn quế phát triển kinh tế
[DOUBLEPOST=1460962666][/DOUBLEPOST]Chúc mừng cô Hồng An khê đã hoàn thành 100m2 trùn quế đầu tiên. Chúc hợp tác thành công
[DOUBLEPOST=1460962837][/DOUBLEPOST]Cảm ơn chú Hòa Tân Tiến Bình Phước đã đặt mua sinh khối trùn quế
[DOUBLEPOST=1460971721][/DOUBLEPOST]Hàng theo xe Việt Tân Phát về với Bến xe Miền Đông. Cảm ơn công ty Vườn Xanh Bình Thạnh
[DOUBLEPOST=1460995544][/DOUBLEPOST]Khuya rồi đi thăm trại trùn mới thấy điều thú vị. Alô 0969049268. Trùn quế Gia Lai xin hân hạnh tiếp đón
[DOUBLEPOST=1461034977][/DOUBLEPOST]Chúc mừng anh quân Kon Tum đã hoàn thành trại trùn và lấy trùn quế Gia Lai về gây trại
[DOUBLEPOST=1461040309][/DOUBLEPOST]Chú Hùng kbang hôm nay ghé trại lấy giống trùn quế về nuôi ở kongchro
[DOUBLEPOST=1462003963][/DOUBLEPOST]Cảm ơn cô liên đã lấy giống về nuôi làm thức ăn cho cá
[DOUBLEPOST=1476969636,1460558577][/DOUBLEPOST]
Trang trại chúng tôi có nguồn phần bò sẵn có. Hiện tại có thể cùng hợp tác số lượng lớn về giống cũng như thương phẩm trùn quế. Alô 0969049268. Gặp Hòa Gia Lai nhé. Very good

[DOUBLEPOST=1460892996][/DOUBLEPOST]
Cảm ơn anh Long bình định đã mua 50kg sinh khối nuôi giống
[DOUBLEPOST=1460893188][/DOUBLEPOST]
Cảm ơn chị Hoa đà lạt mua 20kg trùn tinh làm phân tưới hoa
[DOUBLEPOST=1460893311][/DOUBLEPOST]Cảm ơn Cha Hùng Giáo sứ Konplong đặt lịch đến thăm quan
[DOUBLEPOST=1460893444][/DOUBLEPOST]Cảm ơn bạn dương bình định đã mua 50 cây chè lá to và 10 kg trùn quế Gia Lai
[DOUBLEPOST=1460893517][/DOUBLEPOST]Chia buồn cùng chú Hải. Chúc chú mau xây lại trại trùn sau cơn lốc. 0969049268
[DOUBLEPOST=1460894620][/DOUBLEPOST]Chị Loan Đăk Lăk mới mua phân trùn về trồng gừng đã phản hồi quá tốt. Cảm ơn chị
[DOUBLEPOST=1460901127][/DOUBLEPOST]Cảm ơn chị Hoa kontum đã gửi tiền mua trùn
[DOUBLEPOST=1460940283][/DOUBLEPOST]Sáng nay tiếp đoàn thăm quan phú yên
[DOUBLEPOST=1460940363][/DOUBLEPOST]Cảm ơn chú Dũng Pleiku mua 300kg phân trùn tốt về bón tiêu
[DOUBLEPOST=1460955232][/DOUBLEPOST]Trùn quế Gia Lai lại có thêm 1 đơn hàng của Chú Quang 51 tuổi mua trùn quế phát triển kinh tế
[DOUBLEPOST=1460962666][/DOUBLEPOST]Chúc mừng cô Hồng An khê đã hoàn thành 100m2 trùn quế đầu tiên. Chúc hợp tác thành công
[DOUBLEPOST=1460962837][/DOUBLEPOST]Cảm ơn chú Hòa Tân Tiến Bình Phước đã đặt mua sinh khối trùn quế
[DOUBLEPOST=1460971721][/DOUBLEPOST]Hàng theo xe Việt Tân Phát về với Bến xe Miền Đông. Cảm ơn công ty Vườn Xanh Bình Thạnh
[DOUBLEPOST=1460995544][/DOUBLEPOST]Khuya rồi đi thăm trại trùn mới thấy điều thú vị. Alô 0969049268. Trùn quế Gia Lai xin hân hạnh tiếp đón
[DOUBLEPOST=1461034977][/DOUBLEPOST]Chúc mừng anh quân Kon Tum đã hoàn thành trại trùn và lấy trùn quế Gia Lai về gây trại
[DOUBLEPOST=1461040309][/DOUBLEPOST]Chú Hùng kbang hôm nay ghé trại lấy giống trùn quế về nuôi ở kongchro
[DOUBLEPOST=1462003963][/DOUBLEPOST]Cảm ơn cô liên đã lấy giống về nuôi làm thức ăn cho cá