Trứng gà ấp máy ngày 18 trứng chìm

  • Thread starter LAMTUNG™
  • Ngày gửi
Anh em cho mình hỏi,trứng gà mình ấp máy ngày thứ 18.bỏ vô thao nước,50% trứng chìm và 50 % trứng nỗi,có 2 trứng nỗi nhưng nằm ngang.Vậy là trứng nào ok và trứng nào hư ? nhờ anh em chỉ giúp
 L

làm giàu từ đâu ?

Có kinh nghiệm
nếu được 18 ngày rồi, trứng nổi nằm ngang có lẽ à trứng hỏng, khi đưa trứng vào chậu nước ( phải để lặng nước ) lúc mới bỏ vào chậu quả nào động đậy (nhẹ thôi ) là sống còn quả nào thấy không động cựa gì là chứng đã chết. hoặc khi để trứng vào lòng bàn tay nắm nhẹ lại thấy quả nào thấy ấm tay thì gà con trong trứng đang phát triển, còn nếu thấy lạnh không thấy hơi ấm toả ra từ quả trứng là trứng hỏng nên không thể sinh nhiệt.
 
V

vanlamdn

Nhà nông nghiệp dư
đại ca nói rất chí lí, cho em hỏi cứ quả nào ấm tỏa nhiệt là ok hả anh, em để ý thấy như vậy nhưng không chắc, vậy nếu đúng em khỏi cần soi trứng mất công
 

Quảng cáoTop