tư vấn trồng khổ qua

mình mói trồng nên không biết, trồng khổ qua có nên bấm ngọn không xin a,e ý kiến chỉ giáo dùm thank a.e nhiều
 

Quảng cáo

Top