tư vấn trồng khổ qua

  • Thread starter bocauga01
  • Ngày gửi
mình mói trồng nên không biết, trồng khổ qua có nên bấm ngọn không xin a,e ý kiến chỉ giáo dùm thank a.e nhiều
 


Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top