Túi biogas ai cũng tự tay lắp đặt được

Tuanbiogas

Lữ khách
Chỉ cần 3 bước đơn giản gắn ống vào túi biogas đã có hệ thống túi biogas hoàn chỉnh.
Bà con mình chỉ cần chuẩn bị hố chứa túi như Tuấn hướng dẫn, đợi shipper giao túi biogas về là gắn ống vô thôi.
 


Địa chỉ
Bình Dương
Số điện thoại
0966498489

File đính kèm

 • z3772901132285_338453da4638a4fd5d305a774346d91c.jpg
  z3772901132285_338453da4638a4fd5d305a774346d91c.jpg
  305.5 KB · Lượt xem: 0
 • z3772901138436_0bd9f0e3d0ab90c57fb2a393dba83efb.jpg
  z3772901138436_0bd9f0e3d0ab90c57fb2a393dba83efb.jpg
  308.3 KB · Lượt xem: 0
 • z3772901139470_e5d1b222e005a62836a634d6b2fb7d27.jpg
  z3772901139470_e5d1b222e005a62836a634d6b2fb7d27.jpg
  170.5 KB · Lượt xem: 0
 • z3781303864656_e33551004d212d505698e6c561b33523.jpg
  z3781303864656_e33551004d212d505698e6c561b33523.jpg
  243.1 KB · Lượt xem: 0
 • z3794211475578_efdc0e0642f36f1e3cee4bccc7798e1d.jpg
  z3794211475578_efdc0e0642f36f1e3cee4bccc7798e1d.jpg
  304.8 KB · Lượt xem: 0


Top