Tương lai như thế nào cho nghề nuôi trùn quế?

  • Thread starter ngocvinh74
  • Ngày gửi
Tôi nuôi trùn quế đã gần 3 năm, nhưng cho mãi đến nay vẫn chưa biết đầu ra cho nó. Cứ thu hoạch xong lại phải bán cho trung gian nên toàn bị ép giá, có khi nghĩ chắc phải đóng trại mất vì giá trùn bán ra quá rẻ không đủ để trả công cho vài người làm công ( hiện nay tôi đang nuôi 400m2)
Xin hỏi ai có biết địa chỉ nào tiêu thụ trùn xin chỉ giúp tôi với. Hiện nay tôi có trùn đông lạnh, trùn khô sạch (không phơi với bất kỳ phụ gia nào).
Xin cảm ơ nhiều.
 Quảng cáoTop