UEH khai giảng khóa học “HẠCH TOÁN GIÁ THÀNH SẢN XUẤT VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM” miễn phí ngày 04/5/2021

Khai giảng Khóa học “Hạch toán giá thành sản xuất và Lập Báo cáo tài chính năm” hoàn toàn miễn phí dành cho các doanh nghiệp và hợp tác xã nông nghiệp vào ngày 04/5/2021.
Đối với các doanh nghiệp hiện nay hai chỉ tiêu chi phí và giá thành là những chỉ tiêu kinh tế vô cùng quan trọng mà bất kỳ nhà quản lý nào cũng phải quan tâm. Việc hoạch toán chính xác, đầy đủ và kịp thời chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm sẽ cung cấp thông tin cho các nhà quản lý, giúp họ nắm được tình hình sử dụng vật tư, tài sản lao động,.. đánh giá được thực trạng thực tế của doanh nghiệp từ đó có những quyết định đúng đắn, tiết kiệm được hao phí, hạ giá thành sản phẩm.
Với ngành nông nghiệp, việc hoạch toán giá thành gặp nhiều khó khăn hơn bởi chu kỳ sản xuất, lao động không rõ ràng, khó phân bổ. Trong khi đó, chỉ khi tính đúng, tính đủ, chính xác giá thành mới giúp cho nhà quản trị tránh được tình trạng lãi giả, lỗ thật và ra những quyết định đúng đắn.
Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nông nghiệp, Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn nhân lực phối hợp với Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp TP.HCM tổ chức khóa học “Hạch toán giá thành sản xuất sản phẩm và lập Báo cáo tài chính năm” hoàn toàn miễn phí dành cho các doanh nghiệp và hợp tác xã nông nghiệp.
I. Nội dung chương trình học
🔰
Chuyên đề 1: Hướng dẫn hạch toán giá thành sản xuất sản phẩm nông nghiệp

🧑‍💻
Giảng viên: PGS.TS Phạm Quang Huy
🎯
Nội dung học:
– Kế toán chi phí và tính giá thành trên cơ sở Tài khoản 154.
– Đặc điểm kế toán nông nghiệp theo Thông tư 24 và 133.
– Hạch toán giá thành các dịch vụ tưới tiêu nước, cung cấp vật tư nông nghiệp, dịch vụ sản xuất, cung cấp hạt giống cho các hộ, nghiệp vụ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, sản xuất và chế biến nông sản, dịch vụ trừ sâu bệnh cho cây trồng ….

🔰
Chuyên đề 2: Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính năm

🧑‍💻
Giảng viên: TS. Nguyễn Thị Uyên Uyên
🎯
Nội dung học:
– Nguyên tắc lập báo cáo tài chính năm theo Thông tư 24 và Thông tư 133.
– Hướng dẫn lập báo cáo tài chính năm theo Thông tư 24 và Thông tư 133.
– Hướng dẫn phân tích thông tin tài chính trên các báo cáo: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
– Hướng dẫn cách nhận biết tình hình tài chính của doanh nghiệp.
– Hướng dẫn cách phát hiện được các nguy cơ tiềm ẩn/tiềm năng triển vọng trong tình hình tài chính của doanh nghiệp.
II. Thời gian, địa điểm học
📆
Khai giảng: ngày 04/5/2021
⏰
Giờ học: 8h00 – 11h00
🏢
Địa điểm học: Cơ sở B Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – Số 279 Nguyễn Tri Phương, phường 5, Quận 10, TP.HCM
🔥
Chi phí tham gia: Miễn phí
III. Đăng ký học:

Xin vui lòng nhấp vào đường link để đăng ký tham gia khóa học: https://forms.gle/bM6RidHPEq2cSYbb7

Mọi thắc mắc liên quan đến khóa học, xin vui lòng liên hệ:
Viện nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
– Điện thoại: (028) 38 230 350 – 38 291 307
– Hotline: 0898 338 999
 

Quảng cáo

Top