VẠN THỌ THÁI F1 RỒNG VÀNG

Lanh Vo

Cung Cấp Hạt Giống Hoa F1 - Cây Con Cát Tường
#1
BÁN SỈ VÀ LẺ HẠT GIỐNG VẠN THỌ THÁI F1 RỒNG VÀNG
Cung cấp hạt giống Vạn Thọ Thái chất lượng!
Hạt giống Vạn Thọ Rồng Vàng tỷ lệ nẩy mầm cao, kháng sâu bệnh tốt, bông to, xớ mịn, cây khỏe, màu đẹp.
Vạn Thọ Thái Lùn: MÊ KÔNG 45 (Vàng Chanh), MÊ KÔNG 46 (Cam Đỏ), MÊ KÔNG 06 (Vàng Chanh Nhụy Xanh), MÊ KÔNG 10 (Vàng Đậm)
Vạn Thọ Thái Cao Lỡ: MÊ KÔNG 08 (Vàng Chanh), MÊ KÔNG 08 CỔ LÙN (Vàng Chanh), MÊ KÔNG 09 (Cam Đỏ), MÊ KÔNG 09 CỔ LÙN (Cam Đỏ), MÊ KÔNG 11 (Vàng Đậm)
Liên hệ: 0906 51 50 54
Email: lienhelanhvo@gmail.com
www.facebook.com/lanhvo.hcm

VẠN THỌ THÁI LÙN MÊ KÔNG 45VẠN THỌ THÁI LÙN MÊ KÔNG 46


VẠN THỌ THÁI LÙN MÊ KÔNG 06


VẠN THỌ THÁI LỠ MÊ KÔNG 08


VẠN THỌ THÁI LỠ MÊ KÔNG 08 CỔ LÙN


VẠN THỌ THÁI LỠ MÊ KÔNG 09


VẠN THỌ THÁI LỠ MÊ KÔNG 09 CỔ LÙN


VẠN THỌ THÁI LỠ MÊ KÔNG 09A