vì sao ít người giàu từ nuôi gà?

Xin chào tất cả ACE
Ở đây xin bàn đến đối tượng là con gà ta.Có rất nhiều người nuôi con gà này nhưng có 1 thực tế là có rất ít người làm giàu được từ nó.Cả trăm người nuôi thì có 1,2 người có chút của ăn của để, còn lại thì năm được năm mất,sống qua ngày.Nguyên nhân thì có nhiều: dịch bệnh, giá cả bấp bênh, giá TACN cao,thương đè...

Vậy thì làm thế nào để giàu với con gà này?
Mình giả thiết có 100 người nuôi gà.Giá trị của ngành nuôi gà là 1 cái bánh.Cái bánh này chỉ đủ 10 người ăn no( giàu).Rõ ràng là không có chuyện 100 người có thể ăn no được. Muốn ăn no thì phải làm thế nào? Phải tranh giành,phải đá thằng khác ra khỏi miếng bánh này.Đến đây chắc anh em đã hiểu ý của tôi. Không có chỗ cho tất cả chúng ta.
Muốn giàu thì phải đá người khác ra khỏi miếng bánh này.
Làm thế nào để đá người khác ra khỏi miếng bánh này?
Muốn đánh bại người khác thì mình phải có lợi thế hơn họ ở 1 điểm gì đó. Muốn thành công trong nuôi gà thì mình cũng phải hơn người khác ở 1 điểm gì.
Có 2 kiểu đá: đá cá nhân và đá tập thể.
* Đá cá nhân
Sử dụng lợi thế của mình để đánh bại người khác
Ví dụ: Nhà tôi bán TACN,tôi nuôi gà sẽ có lợi thế hơn ông hàng xóm nhà tôi nuôi gà.
Tôi có người nhà là thương lái gà,tôi có thể bán gà dễ hơn, giá cao hơn so với ông hàng xóm. Đó là 1 lợi thế.
Tôi có thể tự sản xuất con giống,đây cũng là 1 lợi thế so với ông hàng xóm...
* Đá tập thể: các hộ chăn nuôi gà cùng nhau liên kết lại để tạo ra lợi thế so với cá nhân riêng lẻ.
Lợi thế:
+ Mua thức ăn, thuốc thú y,dụng cụ...với giá rẻ hơn vì mua với số lượng lớn
+ Hỗ trợ nhau về kỹ thuật tốt hơn
+ Bán gá dễ hơn, giá tốt hơn vì có nguồn gà lớn vào ổn định.
......
Trên đây là vài suy nghĩ cá nhân. Anh em cho ý kiến.
Về phần xây dựng mô hình liên kết thì chúng ta sẽ bàn luận ở 1bài khác.
 


Xin chào tất cả ACE
Ở đây xin bàn đến đối tượng là con gà ta.Có rất nhiều người nuôi con gà này nhưng có 1 thực tế là có rất ít người làm giàu được từ nó.Cả trăm người nuôi thì có 1,2 người có chút của ăn của để, còn lại thì năm được năm mất,sống qua ngày.Nguyên nhân thì có nhiều: dịch bệnh, giá cả bấp bênh, giá TACN cao,thương đè...

Vậy thì làm thế nào để giàu với con gà này?
Mình giả thiết có 100 người nuôi gà.Giá trị của ngành nuôi gà là 1 cái bánh.Cái bánh này chỉ đủ 10 người ăn no( giàu).Rõ ràng là không có chuyện 100 người có thể ăn no được. Muốn ăn no thì phải làm thế nào? Phải tranh giành,phải đá thằng khác ra khỏi miếng bánh này.Đến đây chắc anh em đã hiểu ý của tôi. Không có chỗ cho tất cả chúng ta.
Muốn giàu thì phải đá người khác ra khỏi miếng bánh này.
Làm thế nào để đá người khác ra khỏi miếng bánh này?
Muốn đánh bại người khác thì mình phải có lợi thế hơn họ ở 1 điểm gì đó. Muốn thành công trong nuôi gà thì mình cũng phải hơn người khác ở 1 điểm gì.
Có 2 kiểu đá: đá cá nhân và đá tập thể.
* Đá cá nhân
Sử dụng lợi thế của mình để đánh bại người khác
Ví dụ: Nhà tôi bán TACN,tôi nuôi gà sẽ có lợi thế hơn ông hàng xóm nhà tôi nuôi gà.
Tôi có người nhà là thương lái gà,tôi có thể bán gà dễ hơn, giá cao hơn so với ông hàng xóm. Đó là 1 lợi thế.
Tôi có thể tự sản xuất con giống,đây cũng là 1 lợi thế so với ông hàng xóm...
* Đá tập thể: các hộ chăn nuôi gà cùng nhau liên kết lại để tạo ra lợi thế so với cá nhân riêng lẻ.
Lợi thế:
+ Mua thức ăn, thuốc thú y,dụng cụ...với giá rẻ hơn vì mua với số lượng lớn
+ Hỗ trợ nhau về kỹ thuật tốt hơn
+ Bán gá dễ hơn, giá tốt hơn vì có nguồn gà lớn vào ổn định.
......
Trên đây là vài suy nghĩ cá nhân. Anh em cho ý kiến.
Về phần xây dựng mô hình liên kết thì chúng ta sẽ bàn luận ở 1bài khác.
đọc 1/2 bài viết của bạn là tôi biết bạn không giàu vì nuôi gà
 
Xin chào tất cả ACE
Ở đây xin bàn đến đối tượng là con gà ta.Có rất nhiều người nuôi con gà này nhưng có 1 thực tế là có rất ít người làm giàu được từ nó.Cả trăm người nuôi thì có 1,2 người có chút của ăn của để, còn lại thì năm được năm mất,sống qua ngày.Nguyên nhân thì có nhiều: dịch bệnh, giá cả bấp bênh, giá TACN cao,thương đè...

Vậy thì làm thế nào để giàu với con gà này?
Mình giả thiết có 100 người nuôi gà.Giá trị của ngành nuôi gà là 1 cái bánh.Cái bánh này chỉ đủ 10 người ăn no( giàu).Rõ ràng là không có chuyện 100 người có thể ăn no được. Muốn ăn no thì phải làm thế nào? Phải tranh giành,phải đá thằng khác ra khỏi miếng bánh này.Đến đây chắc anh em đã hiểu ý của tôi. Không có chỗ cho tất cả chúng ta.
Muốn giàu thì phải đá người khác ra khỏi miếng bánh này.
Làm thế nào để đá người khác ra khỏi miếng bánh này?
Muốn đánh bại người khác thì mình phải có lợi thế hơn họ ở 1 điểm gì đó. Muốn thành công trong nuôi gà thì mình cũng phải hơn người khác ở 1 điểm gì.
Có 2 kiểu đá: đá cá nhân và đá tập thể.
* Đá cá nhân
Sử dụng lợi thế của mình để đánh bại người khác
Ví dụ: Nhà tôi bán TACN,tôi nuôi gà sẽ có lợi thế hơn ông hàng xóm nhà tôi nuôi gà.
Tôi có người nhà là thương lái gà,tôi có thể bán gà dễ hơn, giá cao hơn so với ông hàng xóm. Đó là 1 lợi thế.
Tôi có thể tự sản xuất con giống,đây cũng là 1 lợi thế so với ông hàng xóm...
* Đá tập thể: các hộ chăn nuôi gà cùng nhau liên kết lại để tạo ra lợi thế so với cá nhân riêng lẻ.
Lợi thế:
+ Mua thức ăn, thuốc thú y,dụng cụ...với giá rẻ hơn vì mua với số lượng lớn
+ Hỗ trợ nhau về kỹ thuật tốt hơn
+ Bán gá dễ hơn, giá tốt hơn vì có nguồn gà lớn vào ổn định.
......
Trên đây là vài suy nghĩ cá nhân. Anh em cho ý kiến.
Về phần xây dựng mô hình liên kết thì chúng ta sẽ bàn luận ở 1bài khác.
Bạn nói thế không đúng rồi.
Nước ta nhà nhà ở nông thôn đều nuôi gà, nhưng chủ yếu là nuôi một vài chục con để tăng gia hay để thịt nên làm sao mà giàu được. Và họ cũng có đặt mục tiêu làm giàu đâu.
Nhưng những người làm trang trại thì vẫn giàu đó thôi, tôi hay ông chú nhà tôi nuôi hàng ngàn con, mỗi tháng vẫn có dăm trục triệu như chơi mà, quan trọng là mục tiêu kiếm tiến của chúng ta ntn thôi. Có người mong dc 1 triệu có ng mong được 100 triệu nên hiệu quả khác nhau.
Rất nhiều trang trại ở ĐNB vẫn rất giàu đó, chẳng qua là người việt mình làm ăn khi được thì không nói ra, nhưng khi mất 1 thì kêu 10 thôi.
Bạn thử nuôi vài ngàn con gà xem có giàu ko??
 
Bạn nói thế không đúng rồi.
Nước ta nhà nhà ở nông thôn đều nuôi gà, nhưng chủ yếu là nuôi một vài chục con để tăng gia hay để thịt nên làm sao mà giàu được. Và họ cũng có đặt mục tiêu làm giàu đâu.
Nhưng những người làm trang trại thì vẫn giàu đó thôi, tôi hay ông chú nhà tôi nuôi hàng ngàn con, mỗi tháng vẫn có dăm trục triệu như chơi mà, quan trọng là mục tiêu kiếm tiến của chúng ta ntn thôi. Có người mong dc 1 triệu có ng mong được 100 triệu nên hiệu quả khác nhau.
Rất nhiều trang trại ở ĐNB vẫn rất giàu đó, chẳng qua là người việt mình làm ăn khi được thì không nói ra, nhưng khi mất 1 thì kêu 10 thôi.
Bạn thử nuôi vài ngàn con gà xem có giàu ko??
Mình ở Bắc Giang.Chỗ mình người ta nuôi gà rất nhiều,không phải vài chục con đâu toàn hàng nghìn con cả.Rất ít người giàu
Ý của mình hình như bạn cũng không hiểu thì phải?
đọc 1/2 bài viết của bạn là tôi biết bạn không giàu vì nuôi gà
Bác vội xét đoán quá.Bác đọc vội quá nên chưa hiểu được ý bài viết của em.
Có anh em nào hiểu ý của mình không nhỉ?
 
Anh cho lý do được không?anh nói rất đúng rồi. Những điều này tôi mới nghiệm ra thôi.Mong anh chia sẻ thêm.Thân
bạn mới nghiệm ra củng đúng thôi , thỉnh thoảng tôi củng nghĩ vậy . riêng về con gà ta tôi có đôi chút kinh nghiệm về nó . có mấy nông trang nông trại nào đả phát triển bền vửng với nó đâu ? thật ra muốn làm giàu từ con gà ta không khó mà củng không dể . vì nó hội tụ đủ 3 yếu tố . thiên thởi , địa lợi . nhơn hòa đấy . và cả một tầm nhình chiến lược , chiến thuật . thật cụ thể .
tôi lấy một ví dụ cụ thể về chiến lược nhé . tôi có 30 con gà mái . gần ht đất trồng điều công việc của tôi là ... tự do . tôi thuê một người chăm vườn mổi tháng 5, triệu . công việc chỉ phổ thông thôi . anh chăm gà nhặt trứng chăm máy ấp . bình quân mổi tháng anh cho ra 2-300 con gà con . luân phiên cách 2 tháng để nuôi 1 lứa . lúc nào vườn tôi củng có gà giống 1 ngày tuổi và gà giò gà thịt .
tiền bán gà con . gà giống . gà thịt . sau khi trừ chi phí tôi đủ trả lương cho anh ta . đó là chiến lược nhé . còn chiến thuật của tôi là . thời gian còn lại của anh ta là tưới vườn lan cho tôi . chăm sóc cỏ giả trong vườn...công việc hoàn toàn nhàn hạ đúng không . anh ta lỉnh lươn mổi tháng . tôi có gà đải khách và mổi năm thu điều một lần số tiền đó hoàn toàn là của tui . mà tôi chả làm gì ngoài sáng uống trà bàn công việc với anh ta . rồi lên xe thích đi đâu thì đi .
vấn đề tôi muốn nói nếu tất cả mảnh vườn đàn gà là của anh ta thì sau nhỉ . một nông hộ có thu nhập khá ổn định đúng không . như vậy con gà ta nếu áp dụng cho nông hộ thì nó có chổ đứng đấy .
nếu bạn thắc mắc về mức độ an toàn thì trong chiến lược tôi đả co dự trù sẳn . đàn gà 30 con với 1 diện tích rộng như vậy tha hồ mà tung hoành . tất nhiên là sẻ đẻ rất sai . số gà con gà giò tôi nuôi chuồn trại đơn giản di chuyển dể dàng . và được tỉa thưa theo tuần theo tháng . ai mua kiểu gì củng bán . mật độ không bao giờ vượt giới hạn an toàn .
trong chiến lược của tôi củng có sẳn các đồng minh là nhửn anh em có giống gà tốt . có tuu duy tốt . cung cách nuôi giống nhau . khi cần mở chiến thuật thì rất nhanh . 3-4 anh em luân phiên gom lại với nhau để có số gà con đủ nhiều nuôi tập trung bất ngờ tung ra vào thời điểm gà có giá . một năm làm một vụ cho vui củng có thu nhập đấy .
như vậy tôi củng chỉ nói về cách làm ăn nhỏ chưa tăng thu nổi . nếu bạn nhìn kỉ từ mô hình be bé này bạn hình dung được cách đánh lớn hơn đấy .
 
Đọc bài viết của bác em biết bác không chăn nuôi gà ta rồi! Nguyên nhân của tình trạng được mất này là do sự không ổn định của đầu ra. Chẳng hạn bác cứ khảo giá bán của dòng thông dụng nhất là gà mía lai (bố mía mẹ phượng) nó dao động trong khoảng 38-83k/1kg tại cổng trại (giá ngoài bắc) đối với gà đạt chuẩn tuổi khoảng 100-110 ngày. Nếu nuôi chuẩn, không bị dịch bệnh thì giá thành rơi vào khoảng 50-55 k/1kg.
Trong các khoản chi phí nuôi thì chỉ có giá giống và giá thịt là biến động lên xuống mạnh, còn các chi phí khác như cám, nhân công, thuốc thú y, điện...giá rất ổn định và thường có xu hướng tăng lên.
Ví dụ bác nuôi 10.000 con lúc giá giống rẻ 5k/1con nuôi đạt TB 1.8kg thu được 18 tấn thịt với giá thành 50k thì nếu giá bán dưới giá thành bác lỗ 0- 216 triệu, giá bán trên giá thành bác lãi 0-414 triệu. Đầu tư khoảng 1 tỷ mà sau có 100-110 ngày với khả năng lỗ hoặc lãi lớn như vậy thì chỉ có bác nào thích phưu lưu mới làm thôi. Nếu cứ lỗ liên tiếp thì độ 5 lứa là mất sạch vốn. Thắng liên tiếp độ 3 lứa là tiêu nhòe. Chăn nuôi thật bấp bênh, may rủi như đánh bạc. Thắng nếu dự báo thấy ổn thì vào tiếp, lô thì hoặc vào tiếp hoặc ngưng một thời gian rồi lại vào nuôi tiếp để gỡ. Khiến quá trình nuôi số lượng đầu gà trong trang trại không ổn định được. Với biến động giá bán như vậy thì dù bác có tìm cách giảm chi phí như tự sản xuất giống, tự bán gà thịt không qua thương lái trung gian hoặc tự sản xuất thức ăn thì cũng chịu không chịu được việc lỗ liên tiếp có lúc đến hằng năm trời mà lúc đó muốn dừng không nuôi nữa cũng không thể dừng được. Vì khi làm tất cả các khâu trong chuỗi giá trị tạo nên thịt gà bác phải làm quy mô lớn lên đến vài trăm ngàn con (hàng trăm tỷ) mà lợi nhuận thu về thì như đánh bạc nên nhưng đối tượng có tiềm lực tài chính không ai đầu tư nuôi cả. Họ chủ yếu bán giống, sản xuất thức ăn, phân phối thức ăn (đa số đại lý bán chịu cho dân) phân phối và giết thịt gà thịt thương phẩm vì những công đoạn này độ chắc chắn cao hơn. Còn những người tham gia nuôi thì vốn ít nhưng có nhân công và đất đai. Họ sẽ làm theo kiểu đánh nhanh rút gọn. Làm sao đầu tư ít vốn nhất (giá thành sẽ cao nhất) để hoặc là mất vốn hoặc là sẽ rút vốn về nhanh nhất khi hồi về rồi thì ok bỏ cũng không tiếc. Làm kiểu ăn sổi thôi.
Còn tất nhiên nếu ổn định được giá gà thịt thì tất nhiên quá trình cạnh tranh về giá thành sẽ diễn ra lúc đó bác nào giỏi thì tất nhiên sẽ giàu thôi.
Bạn nói thế không đúng rồi.
Nước ta nhà nhà ở nông thôn đều nuôi gà, nhưng chủ yếu là nuôi một vài chục con để tăng gia hay để thịt nên làm sao mà giàu được. Và họ cũng có đặt mục tiêu làm giàu đâu.
Nhưng những người làm trang trại thì vẫn giàu đó thôi, tôi hay ông chú nhà tôi nuôi hàng ngàn con, mỗi tháng vẫn có dăm trục triệu như chơi mà, quan trọng là mục tiêu kiếm tiến của chúng ta ntn thôi. Có người mong dc 1 triệu có ng mong được 100 triệu nên hiệu quả khác nhau.
Rất nhiều trang trại ở ĐNB vẫn rất giàu đó, chẳng qua là người việt mình làm ăn khi được thì không nói ra, nhưng khi mất 1 thì kêu 10 thôi.
Bạn thử nuôi vài ngàn con gà xem có giàu ko??

Nói chung là may rủi như đánh bạc ý bác ạ! Bác cứ làm trại độ 10.000 con đi thì sẽ rõ. Nếu đúng năm được giá liên tục thì đúng là sau 1 năm có thể kiếm được tiền tỷ thật. Có thể xây ngay căn biệt thự hoặc làm con ô tô ngon đi chơi nhưng gặp năm mất giá thì lại bay mất nhà hay ô tô ngay. Được rồi mất cứ liên tục diễn ra và không dự báo được. Nên làm ngành này lên voi xuống chó liên tục bác ạ!
 

Đọc bài viết của bác em biết bác không chăn nuôi gà ta rồi! Nguyên nhân của tình trạng được mất này là do sự không ổn định của đầu ra. Chẳng hạn bác cứ khảo giá bán của dòng thông dụng nhất là gà mía lai (bố mía mẹ phượng) nó dao động trong khoảng 38-83k/1kg tại cổng trại (giá ngoài bắc) đối với gà đạt chuẩn tuổi khoảng 100-110 ngày. Nếu nuôi chuẩn, không bị dịch bệnh thì giá thành rơi vào khoảng 50-55 k/1kg.
Trong các khoản chi phí nuôi thì chỉ có giá giống và giá thịt là biến động lên xuống mạnh, còn các chi phí khác như cám, nhân công, thuốc thú y, điện...giá rất ổn định và thường có xu hướng tăng lên.
Ví dụ bác nuôi 10.000 con lúc giá giống rẻ 5k/1con nuôi đạt TB 1.8kg thu được 18 tấn thịt với giá thành 50k thì nếu giá bán dưới giá thành bác lỗ 0- 216 triệu, giá bán trên giá thành bác lãi 0-414 triệu. Đầu tư khoảng 1 tỷ mà sau có 100-110 ngày với khả năng lỗ hoặc lãi lớn như vậy thì chỉ có bác nào thích phưu lưu mới làm thôi. Nếu cứ lỗ liên tiếp thì độ 5 lứa là mất sạch vốn. Thắng liên tiếp độ 3 lứa là tiêu nhòe. Chăn nuôi thật bấp bênh, may rủi như đánh bạc. Thắng nếu dự báo thấy ổn thì vào tiếp, lô thì hoặc vào tiếp hoặc ngưng một thời gian rồi lại vào nuôi tiếp để gỡ. Khiến quá trình nuôi số lượng đầu gà trong trang trại không ổn định được. Với biến động giá bán như vậy thì dù bác có tìm cách giảm chi phí như tự sản xuất giống, tự bán gà thịt không qua thương lái trung gian hoặc tự sản xuất thức ăn thì cũng chịu không chịu được việc lỗ liên tiếp có lúc đến hằng năm trời mà lúc đó muốn dừng không nuôi nữa cũng không thể dừng được. Vì khi làm tất cả các khâu trong chuỗi giá trị tạo nên thịt gà bác phải làm quy mô lớn lên đến vài trăm ngàn con (hàng trăm tỷ) mà lợi nhuận thu về thì như đánh bạc nên nhưng đối tượng có tiềm lực tài chính không ai đầu tư nuôi cả. Họ chủ yếu bán giống, sản xuất thức ăn, phân phối thức ăn (đa số đại lý bán chịu cho dân) phân phối và giết thịt gà thịt thương phẩm vì những công đoạn này độ chắc chắn cao hơn. Còn những người tham gia nuôi thì vốn ít nhưng có nhân công và đất đai. Họ sẽ làm theo kiểu đánh nhanh rút gọn. Làm sao đầu tư ít vốn nhất (giá thành sẽ cao nhất) để hoặc là mất vốn hoặc là sẽ rút vốn về nhanh nhất khi hồi về rồi thì ok bỏ cũng không tiếc. Làm kiểu ăn sổi thôi.
Còn tất nhiên nếu ổn định được giá gà thịt thì tất nhiên quá trình cạnh tranh về giá thành sẽ diễn ra lúc đó bác nào giỏi thì tất nhiên sẽ giàu thôi.


Nói chung là may rủi như đánh bạc ý bác ạ! Bác cứ làm trại độ 10.000 con đi thì sẽ rõ. Nếu đúng năm được giá liên tục thì đúng là sau 1 năm có thể kiếm được tiền tỷ thật. Có thể xây ngay căn biệt thự hoặc làm con ô tô ngon đi chơi nhưng gặp năm mất giá thì lại bay mất nhà hay ô tô ngay. Được rồi mất cứ liên tục diễn ra và không dự báo được. Nên làm ngành này lên voi xuống chó liên tục bác ạ!
Mỗi người một ý kiến.ai nói cũng đúng cả.tôi cũng có thể nói dc như mọi người.nhưng để làm dc hay như nói thì khác nhau hoàn toàn.chan nuôi ko phải đơn giản.cứ từ từ mới giầu đc
 
bạn mới nghiệm ra củng đúng thôi , thỉnh thoảng tôi củng nghĩ vậy . riêng về con gà ta tôi có đôi chút kinh nghiệm về nó . có mấy nông trang nông trại nào đả phát triển bền vửng với nó đâu ? thật ra muốn làm giàu từ con gà ta không khó mà củng không dể . vì nó hội tụ đủ 3 yếu tố . thiên thởi , địa lợi . nhơn hòa đấy . và cả một tầm nhình chiến lược , chiến thuật . thật cụ thể .
tôi lấy một ví dụ cụ thể về chiến lược nhé . tôi có 30 con gà mái . gần ht đất trồng điều công việc của tôi là ... tự do . tôi thuê một người chăm vườn mổi tháng 5, triệu . công việc chỉ phổ thông thôi . anh chăm gà nhặt trứng chăm máy ấp . bình quân mổi tháng anh cho ra 2-300 con gà con . luân phiên cách 2 tháng để nuôi 1 lứa . lúc nào vườn tôi củng có gà giống 1 ngày tuổi và gà giò gà thịt .
tiền bán gà con . gà giống . gà thịt . sau khi trừ chi phí tôi đủ trả lương cho anh ta . đó là chiến lược nhé . còn chiến thuật của tôi là . thời gian còn lại của anh ta là tưới vườn lan cho tôi . chăm sóc cỏ giả trong vườn...công việc hoàn toàn nhàn hạ đúng không . anh ta lỉnh lươn mổi tháng . tôi có gà đải khách và mổi năm thu điều một lần số tiền đó hoàn toàn là của tui . mà tôi chả làm gì ngoài sáng uống trà bàn công việc với anh ta . rồi lên xe thích đi đâu thì đi .
vấn đề tôi muốn nói nếu tất cả mảnh vườn đàn gà là của anh ta thì sau nhỉ . một nông hộ có thu nhập khá ổn định đúng không . như vậy con gà ta nếu áp dụng cho nông hộ thì nó có chổ đứng đấy .
nếu bạn thắc mắc về mức độ an toàn thì trong chiến lược tôi đả co dự trù sẳn . đàn gà 30 con với 1 diện tích rộng như vậy tha hồ mà tung hoành . tất nhiên là sẻ đẻ rất sai . số gà con gà giò tôi nuôi chuồn trại đơn giản di chuyển dể dàng . và được tỉa thưa theo tuần theo tháng . ai mua kiểu gì củng bán . mật độ không bao giờ vượt giới hạn an toàn .
trong chiến lược của tôi củng có sẳn các đồng minh là nhửn anh em có giống gà tốt . có tuu duy tốt . cung cách nuôi giống nhau . khi cần mở chiến thuật thì rất nhanh . 3-4 anh em luân phiên gom lại với nhau để có số gà con đủ nhiều nuôi tập trung bất ngờ tung ra vào thời điểm gà có giá . một năm làm một vụ cho vui củng có thu nhập đấy .
như vậy tôi củng chỉ nói về cách làm ăn nhỏ chưa tăng thu nổi . nếu bạn nhìn kỉ từ mô hình be bé này bạn hình dung được cách đánh lớn hơn đấy .
Đọc bài thứ nhất của bạn thấy nhận xét bất ngờ.
Đọc bài thứ hai thấy bạn đã cố tỏ ra nguy hiểm.
 
Đọc bài viết của bác em biết bác không chăn nuôi gà ta rồi! Nguyên nhân của tình trạng được mất này là do sự không ổn định của đầu ra. Chẳng hạn bác cứ khảo giá bán của dòng thông dụng nhất là gà mía lai (bố mía mẹ phượng) nó dao động trong khoảng 38-83k/1kg tại cổng trại (giá ngoài bắc) đối với gà đạt chuẩn tuổi khoảng 100-110 ngày. Nếu nuôi chuẩn, không bị dịch bệnh thì giá thành rơi vào khoảng 50-55 k/1kg.
Trong các khoản chi phí nuôi thì chỉ có giá giống và giá thịt là biến động lên xuống mạnh, còn các chi phí khác như cám, nhân công, thuốc thú y, điện...giá rất ổn định và thường có xu hướng tăng lên.
Ví dụ bác nuôi 10.000 con lúc giá giống rẻ 5k/1con nuôi đạt TB 1.8kg thu được 18 tấn thịt với giá thành 50k thì nếu giá bán dưới giá thành bác lỗ 0- 216 triệu, giá bán trên giá thành bác lãi 0-414 triệu. Đầu tư khoảng 1 tỷ mà sau có 100-110 ngày với khả năng lỗ hoặc lãi lớn như vậy thì chỉ có bác nào thích phưu lưu mới làm thôi. Nếu cứ lỗ liên tiếp thì độ 5 lứa là mất sạch vốn. Thắng liên tiếp độ 3 lứa là tiêu nhòe. Chăn nuôi thật bấp bênh, may rủi như đánh bạc. Thắng nếu dự báo thấy ổn thì vào tiếp, lô thì hoặc vào tiếp hoặc ngưng một thời gian rồi lại vào nuôi tiếp để gỡ. Khiến quá trình nuôi số lượng đầu gà trong trang trại không ổn định được. Với biến động giá bán như vậy thì dù bác có tìm cách giảm chi phí như tự sản xuất giống, tự bán gà thịt không qua thương lái trung gian hoặc tự sản xuất thức ăn thì cũng chịu không chịu được việc lỗ liên tiếp có lúc đến hằng năm trời mà lúc đó muốn dừng không nuôi nữa cũng không thể dừng được. Vì khi làm tất cả các khâu trong chuỗi giá trị tạo nên thịt gà bác phải làm quy mô lớn lên đến vài trăm ngàn con (hàng trăm tỷ) mà lợi nhuận thu về thì như đánh bạc nên nhưng đối tượng có tiềm lực tài chính không ai đầu tư nuôi cả. Họ chủ yếu bán giống, sản xuất thức ăn, phân phối thức ăn (đa số đại lý bán chịu cho dân) phân phối và giết thịt gà thịt thương phẩm vì những công đoạn này độ chắc chắn cao hơn. Còn những người tham gia nuôi thì vốn ít nhưng có nhân công và đất đai. Họ sẽ làm theo kiểu đánh nhanh rút gọn. Làm sao đầu tư ít vốn nhất (giá thành sẽ cao nhất) để hoặc là mất vốn hoặc là sẽ rút vốn về nhanh nhất khi hồi về rồi thì ok bỏ cũng không tiếc. Làm kiểu ăn sổi thôi.
Còn tất nhiên nếu ổn định được giá gà thịt thì tất nhiên quá trình cạnh tranh về giá thành sẽ diễn ra lúc đó bác nào giỏi thì tất nhiên sẽ giàu thôi.


Nói chung là may rủi như đánh bạc ý bác ạ! Bác cứ làm trại độ 10.000 con đi thì sẽ rõ. Nếu đúng năm được giá liên tục thì đúng là sau 1 năm có thể kiếm được tiền tỷ thật. Có thể xây ngay căn biệt thự hoặc làm con ô tô ngon đi chơi nhưng gặp năm mất giá thì lại bay mất nhà hay ô tô ngay. Được rồi mất cứ liên tục diễn ra và không dự báo được. Nên làm ngành này lên voi xuống chó liên tục bác ạ!
Bạn phân tích rất hay.Mình đúng là chưa nuôi gà,2016 sẽ bắt đầu nuôi.Nếu như theo cách bạn phân tích thì rất khó phát triển được quy mô lớn, chỉ có thể sản xuất nhỏ lẻ...
Mình cho là không đúng. Trong tương lai mình tin sẽ là sản xuất với quy mô lớn, số người nuôi sẽ ít đi rất nhiều,giá cả ổn định và sẽ có nhiều người giàu từ chăn nuôi gà ta.Ở Mỹ có khoảng 1% dân số hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, ở nước mình tỷ lệ này rất cao.Lẽ tất yếu là tỷ lệ này càng giảm xuống.Đang có 1 quá trình đào thải diễn ra.Làm cách nào để có thể phát triển được trong điều kiện biến động giá cả,đầu ra như hiện nay?Làm thế nào để đứng vững đến khi đó?
Đọc bài viết của bác em biết bác không chăn nuôi gà ta rồi! Nguyên nhân của tình trạng được mất này là do sự không ổn định của đầu ra. Chẳng hạn bác cứ khảo giá bán của dòng thông dụng nhất là gà mía lai (bố mía mẹ phượng) nó dao động trong khoảng 38-83k/1kg tại cổng trại (giá ngoài bắc) đối với gà đạt chuẩn tuổi khoảng 100-110 ngày. Nếu nuôi chuẩn, không bị dịch bệnh thì giá thành rơi vào khoảng 50-55 k/1kg.
Trong các khoản chi phí nuôi thì chỉ có giá giống và giá thịt là biến động lên xuống mạnh, còn các chi phí khác như cám, nhân công, thuốc thú y, điện...giá rất ổn định và thường có xu hướng tăng lên.
Ví dụ bác nuôi 10.000 con lúc giá giống rẻ 5k/1con nuôi đạt TB 1.8kg thu được 18 tấn thịt với giá thành 50k thì nếu giá bán dưới giá thành bác lỗ 0- 216 triệu, giá bán trên giá thành bác lãi 0-414 triệu. Đầu tư khoảng 1 tỷ mà sau có 100-110 ngày với khả năng lỗ hoặc lãi lớn như vậy thì chỉ có bác nào thích phưu lưu mới làm thôi. Nếu cứ lỗ liên tiếp thì độ 5 lứa là mất sạch vốn. Thắng liên tiếp độ 3 lứa là tiêu nhòe. Chăn nuôi thật bấp bênh, may rủi như đánh bạc. Thắng nếu dự báo thấy ổn thì vào tiếp, lô thì hoặc vào tiếp hoặc ngưng một thời gian rồi lại vào nuôi tiếp để gỡ. Khiến quá trình nuôi số lượng đầu gà trong trang trại không ổn định được. Với biến động giá bán như vậy thì dù bác có tìm cách giảm chi phí như tự sản xuất giống, tự bán gà thịt không qua thương lái trung gian hoặc tự sản xuất thức ăn thì cũng chịu không chịu được việc lỗ liên tiếp có lúc đến hằng năm trời mà lúc đó muốn dừng không nuôi nữa cũng không thể dừng được. Vì khi làm tất cả các khâu trong chuỗi giá trị tạo nên thịt gà bác phải làm quy mô lớn lên đến vài trăm ngàn con (hàng trăm tỷ) mà lợi nhuận thu về thì như đánh bạc nên nhưng đối tượng có tiềm lực tài chính không ai đầu tư nuôi cả. Họ chủ yếu bán giống, sản xuất thức ăn, phân phối thức ăn (đa số đại lý bán chịu cho dân) phân phối và giết thịt gà thịt thương phẩm vì những công đoạn này độ chắc chắn cao hơn. Còn những người tham gia nuôi thì vốn ít nhưng có nhân công và đất đai. Họ sẽ làm theo kiểu đánh nhanh rút gọn. Làm sao đầu tư ít vốn nhất (giá thành sẽ cao nhất) để hoặc là mất vốn hoặc là sẽ rút vốn về nhanh nhất khi hồi về rồi thì ok bỏ cũng không tiếc. Làm kiểu ăn sổi thôi.
Còn tất nhiên nếu ổn định được giá gà thịt thì tất nhiên quá trình cạnh tranh về giá thành sẽ diễn ra lúc đó bác nào giỏi thì tất nhiên sẽ giàu thôi.


Nói chung là may rủi như đánh bạc ý bác ạ! Bác cứ làm trại độ 10.000 con đi thì sẽ rõ. Nếu đúng năm được giá liên tục thì đúng là sau 1 năm có thể kiếm được tiền tỷ thật. Có thể xây ngay căn biệt thự hoặc làm con ô tô ngon đi chơi nhưng gặp năm mất giá thì lại bay mất nhà hay ô tô ngay. Được rồi mất cứ liên tục diễn ra và không dự báo được. Nên làm ngành này lên voi xuống chó liên tục bác ạ!
Bạn phân tích rất hay.Mình đúng là chưa nuôi gà,2016 sẽ bắt đầu nuôi.Nếu như theo cách bạn phân tích thì rất khó phát triển được quy mô lớn, chỉ có thể sản xuất nhỏ lẻ...
Mình cho là không đúng. Trong tương lai mình tin sẽ là sản xuất với quy mô lớn, số người nuôi sẽ ít đi rất nhiều,giá cả ổn định và sẽ có nhiều người giàu từ chăn nuôi gà ta.Ở Mỹ có khoảng 1% dân số hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, ở nước mình tỷ lệ này rất cao.Lẽ tất yếu là tỷ lệ này càng giảm xuống.Đang có 1 quá trình đào thải diễn ra.Làm cách nào để có thể phát triển được trong điều kiện biến động giá cả,đầu ra như hiện nay?Làm thế nào để đứng vững đến khi đó?
 
Đọc bài viết của bác em biết bác không chăn nuôi gà ta rồi! Nguyên nhân của tình trạng được mất này là do sự không ổn định của đầu ra. Chẳng hạn bác cứ khảo giá bán của dòng thông dụng nhất là gà mía lai (bố mía mẹ phượng) nó dao động trong khoảng 38-83k/1kg tại cổng trại (giá ngoài bắc) đối với gà đạt chuẩn tuổi khoảng 100-110 ngày. Nếu nuôi chuẩn, không bị dịch bệnh thì giá thành rơi vào khoảng 50-55 k/1kg.
Trong các khoản chi phí nuôi thì chỉ có giá giống và giá thịt là biến động lên xuống mạnh, còn các chi phí khác như cám, nhân công, thuốc thú y, điện...giá rất ổn định và thường có xu hướng tăng lên.
Ví dụ bác nuôi 10.000 con lúc giá giống rẻ 5k/1con nuôi đạt TB 1.8kg thu được 18 tấn thịt với giá thành 50k thì nếu giá bán dưới giá thành bác lỗ 0- 216 triệu, giá bán trên giá thành bác lãi 0-414 triệu. Đầu tư khoảng 1 tỷ mà sau có 100-110 ngày với khả năng lỗ hoặc lãi lớn như vậy thì chỉ có bác nào thích phưu lưu mới làm thôi. Nếu cứ lỗ liên tiếp thì độ 5 lứa là mất sạch vốn. Thắng liên tiếp độ 3 lứa là tiêu nhòe. Chăn nuôi thật bấp bênh, may rủi như đánh bạc. Thắng nếu dự báo thấy ổn thì vào tiếp, lô thì hoặc vào tiếp hoặc ngưng một thời gian rồi lại vào nuôi tiếp để gỡ. Khiến quá trình nuôi số lượng đầu gà trong trang trại không ổn định được. Với biến động giá bán như vậy thì dù bác có tìm cách giảm chi phí như tự sản xuất giống, tự bán gà thịt không qua thương lái trung gian hoặc tự sản xuất thức ăn thì cũng chịu không chịu được việc lỗ liên tiếp có lúc đến hằng năm trời mà lúc đó muốn dừng không nuôi nữa cũng không thể dừng được. Vì khi làm tất cả các khâu trong chuỗi giá trị tạo nên thịt gà bác phải làm quy mô lớn lên đến vài trăm ngàn con (hàng trăm tỷ) mà lợi nhuận thu về thì như đánh bạc nên nhưng đối tượng có tiềm lực tài chính không ai đầu tư nuôi cả. Họ chủ yếu bán giống, sản xuất thức ăn, phân phối thức ăn (đa số đại lý bán chịu cho dân) phân phối và giết thịt gà thịt thương phẩm vì những công đoạn này độ chắc chắn cao hơn. Còn những người tham gia nuôi thì vốn ít nhưng có nhân công và đất đai. Họ sẽ làm theo kiểu đánh nhanh rút gọn. Làm sao đầu tư ít vốn nhất (giá thành sẽ cao nhất) để hoặc là mất vốn hoặc là sẽ rút vốn về nhanh nhất khi hồi về rồi thì ok bỏ cũng không tiếc. Làm kiểu ăn sổi thôi.
Còn tất nhiên nếu ổn định được giá gà thịt thì tất nhiên quá trình cạnh tranh về giá thành sẽ diễn ra lúc đó bác nào giỏi thì tất nhiên sẽ giàu thôi.


Nói chung là may rủi như đánh bạc ý bác ạ! Bác cứ làm trại độ 10.000 con đi thì sẽ rõ. Nếu đúng năm được giá liên tục thì đúng là sau 1 năm có thể kiếm được tiền tỷ thật. Có thể xây ngay căn biệt thự hoặc làm con ô tô ngon đi chơi nhưng gặp năm mất giá thì lại bay mất nhà hay ô tô ngay. Được rồi mất cứ liên tục diễn ra và không dự báo được. Nên làm ngành này lên voi xuống chó liên tục bác ạ!
Đọc bài viết này hay thật, chất lượng. like bác 2 phát luôn
 
Trường hợp nhiều người liên kết với nhau thì có thể giảm được 7-8%chi phí . Mình nghĩ đấy cũng là 1 khoản khá lớn đấy.Chi phí nuôi 1000 gà vào khoảng hơn 80 triệu- không tính nhân công( nuôi gà lai mía). Như vậy mỗi 1000 gà tiết kiệm được khoảng 6 tr. Một năm nuôi 3 lứa cũng được thêm khoảng 20 triệu.
 
Bạn phân tích rất hay.Mình đúng là chưa nuôi gà,2016 sẽ bắt đầu nuôi.Nếu như theo cách bạn phân tích thì rất khó phát triển được quy mô lớn, chỉ có thể sản xuất nhỏ lẻ...
Mình cho là không đúng. Trong tương lai mình tin sẽ là sản xuất với quy mô lớn, số người nuôi sẽ ít đi rất nhiều,giá cả ổn định và sẽ có nhiều người giàu từ chăn nuôi gà ta.Ở Mỹ có khoảng 1% dân số hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, ở nước mình tỷ lệ này rất cao.Lẽ tất yếu là tỷ lệ này càng giảm xuống.Đang có 1 quá trình đào thải diễn ra.Làm cách nào để có thể phát triển được trong điều kiện biến động giá cả,đầu ra như hiện nay?Làm thế nào để đứng vững đến khi đó?

Bạn phân tích rất hay.Mình đúng là chưa nuôi gà,2016 sẽ bắt đầu nuôi.Nếu như theo cách bạn phân tích thì rất khó phát triển được quy mô lớn, chỉ có thể sản xuất nhỏ lẻ...
Mình cho là không đúng. Trong tương lai mình tin sẽ là sản xuất với quy mô lớn, số người nuôi sẽ ít đi rất nhiều,giá cả ổn định và sẽ có nhiều người giàu từ chăn nuôi gà ta.Ở Mỹ có khoảng 1% dân số hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, ở nước mình tỷ lệ này rất cao.Lẽ tất yếu là tỷ lệ này càng giảm xuống.Đang có 1 quá trình đào thải diễn ra.Làm cách nào để có thể phát triển được trong điều kiện biến động giá cả,đầu ra như hiện nay?Làm thế nào để đứng vững đến khi đó?

Em cũng mong như bác lắm! Mong quá trình đào thải này diễn ra thật nhanh và rõ nét nhưng chẳng thấy. Có lẽ sẽ còn rất lâu chúng ta mới được chứng kiến bối cạnh ngoạn mục đó.
Nếu như bây giờ bác đầu tư nuôi gà ta được cả ba lĩnh vực:
- Tự nuôi con giống bố mẹ để sản suất ra con giống thương phẩm bác sẽ hạ giá thành được khoảng 0-7 nghìn đồng/ 1kg thịt.
- Tự sản xuất thức ăn bác sẽ hạ giá thành được 5-10 nghìn đồng/1kg thịt.
- Tự bán gà không qua thương lái sẽ hạ giá thành được độ trên 5 nghìn đồng/ 1kg.
Như vậy là nếu ôm được hết cả ba công đoạn này thôi chắc chắn bác sẽ không bị lỗ khi thị trường xuống đáy. Vốn đầu tư chỉ độ 100 tỷ là thoải mái! Chỉ cần duy trì được thôi thì khi thị trường ở miền giá có lãi nhất là có thời điểm giá bán gấp đôi giá thành thì một năm bác có thể đạt mức lợi nhuận vài trăm%/ vốn đầu tư. Vậy mà tại sao những người có tiềm lực tài chính họ không làm? Theo em có mấy lý do sau:
- Quy mô vài trăm ngàn con đòi hỏi một diện tích chăn thả rất lớn cực kỳ khó có được trong tay một quỹ đất lớn như vậy. Mà có giải quyết được quỹ đất thì nó sẽ phân tán ở rất nhiều nơi kiểm soát việc vệ sinh phòng chống dịch bệnh gần như không có lời giải! Em ví dụ nếu H5N1 xảy ra trong vùng bác nuôi và chính quyền quyết định tiêu hủy với giá một vài chục nghìn đồng/1con thì vài chục tỷ của bác bay ngay tức khắc. Mà cái này phụ thuộc vào địa điểm bác nuôi. Bác không thể quyết định được.
- Khi bác làm quy mô lớn như vậy thì mô hình hoạt động của bác sẽ phải là mô hình công ty. Bác sẽ phải gánh thêm chi phí thuế, chi phí quản lý doanh nghiệp, vượt qua các thủ tục hành chính như giấy phép kinh doanh, xin phép thành lập trang trại.... không đơn giản! Và đặc biệt là khi bác có lời bác sẽ phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 20%/ lợi nhuận khi bác có lãi. Em thấy đây là vấn đề rào cản lớn nhất! Mà các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không phải giải quyết vấn đề này!

Thế nên em thấy chăn nuôi gà những giống nuôi nhốt 100% thì ok. Phát triển quy mô lớn tập trung là điều tất nhiên và cực kỳ có lợi thế ở quy mô. Nhưng với dòng gà ta nuôi kiểu bán chăn thả thì nuôi quy mô nhỏ là hợp lý!
 
Quả thật , theo mình thì việc làm giàu từ việc nuôi gà thì quả là việc " k hề dễ " . Nhưng mình thấy nuôi gà với tính chất " tăng thêm thu nhập " thì vừa an toàn , khả thi , lại đơn giản .Chứ nuôi nhiều như các bác ngoài bắc thì rơi vào dịch bệnh + giá thành thì " dễ ăn cám " lắm
 
Em cũng mong như bác lắm! Mong quá trình đào thải này diễn ra thật nhanh và rõ nét nhưng chẳng thấy. Có lẽ sẽ còn rất lâu chúng ta mới được chứng kiến bối cạnh ngoạn mục đó.
Nếu như bây giờ bác đầu tư nuôi gà ta được cả ba lĩnh vực:
- Tự nuôi con giống bố mẹ để sản suất ra con giống thương phẩm bác sẽ hạ giá thành được khoảng 0-7 nghìn đồng/ 1kg thịt.
- Tự sản xuất thức ăn bác sẽ hạ giá thành được 5-10 nghìn đồng/1kg thịt.
- Tự bán gà không qua thương lái sẽ hạ giá thành được độ trên 5 nghìn đồng/ 1kg.
Như vậy là nếu ôm được hết cả ba công đoạn này thôi chắc chắn bác sẽ không bị lỗ khi thị trường xuống đáy. Vốn đầu tư chỉ độ 100 tỷ là thoải mái! Chỉ cần duy trì được thôi thì khi thị trường ở miền giá có lãi nhất là có thời điểm giá bán gấp đôi giá thành thì một năm bác có thể đạt mức lợi nhuận vài trăm%/ vốn đầu tư. Vậy mà tại sao những người có tiềm lực tài chính họ không làm? Theo em có mấy lý do sau:
- Quy mô vài trăm ngàn con đòi hỏi một diện tích chăn thả rất lớn cực kỳ khó có được trong tay một quỹ đất lớn như vậy. Mà có giải quyết được quỹ đất thì nó sẽ phân tán ở rất nhiều nơi kiểm soát việc vệ sinh phòng chống dịch bệnh gần như không có lời giải! Em ví dụ nếu H5N1 xảy ra trong vùng bác nuôi và chính quyền quyết định tiêu hủy với giá một vài chục nghìn đồng/1con thì vài chục tỷ của bác bay ngay tức khắc. Mà cái này phụ thuộc vào địa điểm bác nuôi. Bác không thể quyết định được.
- Khi bác làm quy mô lớn như vậy thì mô hình hoạt động của bác sẽ phải là mô hình công ty. Bác sẽ phải gánh thêm chi phí thuế, chi phí quản lý doanh nghiệp, vượt qua các thủ tục hành chính như giấy phép kinh doanh, xin phép thành lập trang trại.... không đơn giản! Và đặc biệt là khi bác có lời bác sẽ phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 20%/ lợi nhuận khi bác có lãi. Em thấy đây là vấn đề rào cản lớn nhất! Mà các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không phải giải quyết vấn đề này!

Thế nên em thấy chăn nuôi gà những giống nuôi nhốt 100% thì ok. Phát triển quy mô lớn tập trung là điều tất nhiên và cực kỳ có lợi thế ở quy mô. Nhưng với dòng gà ta nuôi kiểu bán chăn thả thì nuôi quy mô nhỏ là hợp lý!
Bạn tiêu cực quá.:):Botay:
Nhiều người nghe bạn phân tích khéo không dám nuôi gà nữa.:(
Nuôi gà thời gian đủ dài thì vẫn có lãi,chắc khoảng 3 năm.Nếu mình phân tích theo giá đáy thì nỗ chắc. Phải phân tích dựa vào giá trung bình.Nếu mà nó " đen tối" như bạn phân tích thì chắc chẳng ai nuôi gà.Giá cả mình không kiểm soát được nên chúng ta không bàn luận đến nhiều. Nên tìm giải pháp để giảm chi phí và tăng quy mô.
Cái ngày " bước ngoặt ngoại mục" cũng không xa đâu, khoảng 15 năm.
Ít người giàu vì nhiều người nuôi gà coi nó là việc phụ thêm, không chuyên tâm,đầu tư đúng mức.
Còn mấy lý do bạn nêu ra cũng thật hài hước:).Chẳng ai vì sợ phải đóng thuế mà không dám lập doanh nghiệp, chỉ cần 1 ít tiền sẽ có người lo thủ tục giấy tờ cho bạn.Mà thuế với việc bạn thành lập cty nuôi gà cũng chỉ có 10% thôi.Lĩnh vực nông nghiệp được nhà nước ưu tiên.
Với việc cần 1 diện tích rộng mới nuôi được nhiều, số lượng lớn chỉ đúng với việc nuôi gà thả vườn thôi. Mình đâu có nói là nuôi gà ta thì phải thả vườn đâu.
Có 3 hình thức nuôi người ta đang áp dụng
- Nuôi nhốt hoàn toàn: chất lượng thịt kém
- Nuôi thả vườn
- Nuôi nhốt có sân chơi
( bận tý)
Làm sao có thể nuôi gà ta với quy mô lớn?
 


Back
Top