Video nuôi rắn mối

timwilliam2007

Thành viên mới
#1Thức ăn rắn mối mới sinh
[VIDEO=youtube_share;5ltmab-2qsc]http://youtu.be/5ltmab-2qsc[/VIDEO]
Cách làm chuồng Rắn Mối
[video=youtube_share;PCL3pTQPvw0]http://youtu.be/PCL3pTQPvw0[/video]

Rắn Mối ăn gì?
[video=youtube_share;fb1FRkX6UM4]http://youtu.be/fb1FRkX6UM4[/video]
Chăm sóc Rắn Mối Sinh Sản
[video=youtube_share;AXQluf8n0pg]http://youtu.be/AXQluf8n0pg[/video]

Cách nuôi Rắn Mối Con
[video=youtube_share;Cx4Qom-YbZk]http://youtu.be/Cx4Qom-YbZk[/video]

Làm Thịt Rắn Mối

[video=youtube_share;hpXjLZ7Pgp0]http://youtu.be/hpXjLZ7Pgp0[/video]

Một số hình ảnh

[video=youtube;gqphXPR0vAA]http://www.youtube.com/watch?v=gqphXPR0vAA[/video]


Blog:Tài liệu tham khảo
 

Last edited:

Bài viết có nội dung tương tự

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx