Việt yên Bắc Giang Cần mua trứng gà ta có trống

Em ở Việt Yên Bắc Giang muốn mua khoảng 200 trứng gà ta hay gà mía có trống để về ấp các bác nào biết hoặc có báo e biết với
 

Quảng cáo

Top