VINGROUP LIÊN KẾT VỚI 1.000 HỢP TÁC XÃ VÀ HỘ NÔNG DÂN CUNG ỨNG NÔNG SẢN SẠCH VÀ AN TOÀN

  • Thread starter Loan Nguyen
  • Ngày gửi
Loan Nguyen

Loan Nguyen

Con gái Đất Võ
BQT WEBSITE
#1
Ngày 1/9/2016, Tập đoàn Vingroup chính thức khởi động Chương trình “Đồng hành, hỗ trợ và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp Việt” thông qua việc liên kết với 1.000 hợp tác xã và hộ nông dân để cung ứng nông sản sạch và an toàn cho thị trường.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.vingroup.net%2FUploads%2F0_Tintuchoatdong%2FNong%2520nghiep%2F160901_VinEco%2FC%25C3%25A1c%2520c%25C3%25A1n%2520b%25E1%25BB%2599%2520s%25E1%25BA%25BD%2520%25C4%2591%25C6%25B0%25E1%25BB%25A3c%2520VinEco%2520c%25E1%25BB%25AD%2520%25C4%2591%25E1%25BA%25BFn%2520h%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bng%2520d%25E1%25BA%25ABn%2520tr%25E1%25BB%25B1c%2520ti%25E1%25BA%25BFp%2520c%25C3%25A1c%2520h%25E1%25BB%2599%2520s%25E1%25BA%25A3n%2520xu%25E1%25BA%25A5t%2520ti%25E1%25BA%25BFp%2520c%25E1%25BA%25ADn%2520v%25E1%25BB%259Bi%2520k%25E1%25BB%25B9%2520thu%25E1%25BA%25ADt%2520v%25C3%25A0%2520quy%2520tr%25C3%25ACnh%2520s%25E1%25BA%25A3n%2520xu%25E1%25BA%25A5t%2520n%25C3%25B4ng%2520nghi%25E1%25BB%2587p%2520hi%25E1%25BB%2587n%2520%25C4%2591%25E1%25BA%25A1i.JPG&hash=cd41f3490de888d9581b29d649e39d54

Các cán bộ sẽ được VinEco cử đến hướng dẫn trực tiếp các hộ sản xuất tiếp cận với kỹ thuật và quy trình sản xuất nông nghiệp hiện đại
Nối tiếp chương trình thúc đẩy sản xuất nội địa dành cho doanh nghiệp Việt, Tập đoàn Vingroup quyết định triển khai chương trình hỗ trợ và liên kết với các Hợp tác xã và hộ nông dân sản xuất nông nghiệp nhằm tạo nguồn thực phẩm sạch, an toàn; đồng thời, góp phần xây dựng tư duy sản xuất hiện đại, bài bản và hiệu quả cho người nông dân.


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.vingroup.net%2FUploads%2F0_Tintuchoatdong%2FNong%2520nghiep%2F160901_VinEco%2FC%25C3%25A1c%2520h%25E1%25BB%25A3p%2520t%25C3%25A1c%2520x%25C3%25A3%2520v%25C3%25A0%2520h%25E1%25BB%2599%2520n%25C3%25B4ng%2520d%25C3%25A2n%2520c%25C3%25B3%2520quy%2520m%25C3%25B4%2520t%25E1%25BB%2591i%2520thi%25E1%25BB%2583u%25201%2520ha%2520cam%2520k%25E1%25BA%25BFt%2520s%25E1%25BA%25A3n%2520xu%25E1%25BA%25A5t%2520s%25E1%25BA%25A1ch%2520c%25C3%25B3%2520th%25E1%25BB%2583%2520%25C4%2591%25C4%2583ng%2520k%25C3%25BD%2520tham%2520gia%2520ch%25C6%25B0%25C6%25A1ng%2520tr%25C3%25ACnh..jpg&hash=c44406a0b7559dbd94107b12e28713d5

Các hợp tác xã và hộ nông dân có quy mô tối thiểu 1 ha cam kết sản xuất sạch có thể đăng ký tham gia chương trình.
Theo đó, thông qua Công ty Đầu tư Phát triển Sản xuất Nông nghiệp VinEco (“VinEco”), Vingroup sẽ: Trực tiếp đào tạo và hướng dẫn các hộ nông dân có nhu cầu về quy trình sản xuất sạch; Hỗ trợ công nghệ, kỹ thuật và giống; Kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất và trước thu hoạch; Thu mua sản phẩm và hỗ trợ phát triển thương hiệu. Với việc kiểm soát khép kín từ đồng ruộng đến siêu thị, Chương trình sẽ cắt giảm được tối đa các khâu trung gian, tập trung nâng cao chất lượng nông sản cung ứng ra thị trường.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.vingroup.net%2FUploads%2F0_Tintuchoatdong%2FNong%2520nghiep%2F160901_VinEco%2FVinEco%2520d%25E1%25BB%25B1%2520ki%25E1%25BA%25BFn%2520s%25E1%25BA%25BD%2520d%25C3%25A0nh%252050%2520t%25E1%25BB%25B7%2520%25C4%2591%25E1%25BB%2593ng%2520trong%2520t%25E1%25BB%2595ng%2520ng%25C3%25A2n%2520s%25C3%25A1ch%2520%25C4%2591%25E1%25BB%2583%2520x%25C3%25A2y%2520d%25E1%25BB%25B1ng%2520h%25E1%25BB%2587%2520th%25E1%25BB%2591ng%2520ki%25E1%25BB%2583m%2520so%25C3%25A1t%2520ch%25E1%25BA%25A5t%2520l%25C6%25B0%25E1%25BB%25A3ng.JPG&hash=31d1be1ad424a553d318a0fca854123d

VinEco dự kiến sẽ dành 50 tỷ đồng trong tổng ngân sách để xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng
Chương trình chính thức triển khai từ 1/9/2016 với tổng ngân sách khoảng 300 tỷ đồng cho năm đầu tiên, trực tiếp hỗ trợ tới 1.000 hợp tác xã và hộ nông dân. Điều kiện tham gia là các hộ sản xuất có quy mô tối thiểu trên 1 ha, cam kết sản xuất nông sản sạch, an toàn; ưu tiên những hộ sản xuất đã đạt tiêu chuẩn VietGap hoặc chuyên sản xuất trái cây đặc sản theo vùng miền.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.vingroup.net%2FUploads%2F0_Tintuchoatdong%2FNong%2520nghiep%2F160901_VinEco%2FVinEco%2520s%25E1%25BA%25BD%2520ki%25E1%25BB%2583m%2520so%25C3%25A1t%2520ch%25E1%25BA%25A5t%2520l%25C6%25B0%25E1%25BB%25A3ng%2520trong%2520qu%25C3%25A1%2520tr%25C3%25ACnh%2520s%25E1%25BA%25A3n%2520xu%25E1%25BA%25A5t%2520v%25C3%25A0%2520tr%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bc%2520thu%2520ho%25E1%25BA%25A1ch%2520%25C4%2591%25E1%25BB%2593ng%2520th%25E1%25BB%259Di%2520thu%2520mua%2520s%25E1%25BA%25A3n%2520ph%25E1%25BA%25A9m%2520v%25C3%25A0%2520h%25E1%25BB%2597%2520tr%25E1%25BB%25A3%2520ph%25C3%25A1t%2520tri%25E1%25BB%2583n%2520th%25C6%25B0%25C6%25A1ng%2520hi%25E1%25BB%2587u%2520cho%2520c%25C3%25A1c%2520h%25E1%25BB%2599%2520s%25E1%25BA%25A3n%2520xu%25E1%25BA%25A5t..jpg&hash=fb9c6c21a4826123e337be3bd21baa04

VinEco sẽ kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất và trước thu hoạch đồng thời thu mua sản phẩm và hỗ trợ phát triển thương hiệu cho các hộ sản xuất.
Để đảm bảo chất lượng và độ an toàn cho nông sản trong Chương trình, VinEco dự kiến sẽ dành 50 tỷ đồng trong tổng ngân sách để xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng, bao gồm chi phí đầu tư hệ thống trang thiết bị, công cụ kiểm soát và đội ngũ kiểm soát chất lượng quy mô 300 người. Công tác kiểm tra, giám sát cũng được triển khai theo nhiều lớp: từ lực lượng kiểm soát tại địa phương với tần suất kiểm tra hàng ngày đến các tầng kiểm định định kỳ và theo xác suất do hệ thống kiểm soát viên của VinEco trực tiếp thực hiện. Tùy thuộc vào việc thực hiện các cam kết theo tiêu chuẩn VietGap, cũng như chất lượng kiểm định về quy trình sản xuất, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên sản phẩm thực tế.., VinEco sẽ cam kết bao tiêu sản phẩm cho các Hộ sản xuất trên toàn thị trường. Trong đó, một phần sản lượng sẽ được tiêu thụ trong các hệ thống bán lẻ của Vingroup dưới thương hiệu của VinEco hoặc thương hiệu riêng của đối tác.

Bên cạnh đó, VinEco cũng dự kiến đầu tư trang thiết bị để ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, đảm bảo minh bạch hóa thông tin về địa điểm sản xuất, thời điểm thu hoạch. Người tiêu dùng có thể dễ dàng tra cứu thông tin nông sản trong chương trình bằng smartphone khi có nhu cầu. Dự kiến, ngày 1/12/2016, sản phẩm đầu tiên của Chương trình liên kết Hộ sản xuất sẽ ra mắt thị trường.

Phát biểu về sự kiện, ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup cho biết: “Mục tiêu lớn nhất của chương trình là cung cấp thực phẩm sạch cho người tiêu dùng; thứ hai là hỗ trợ bà con nông dân tiếp cận với kỹ thuật, công nghệ tiên tiến nhằm thay đổi và tối ưu hóa sản xuất nông nghiệp; tiến tới từng bước xây dựng được các thương hiệu nông sản Việt có tầm Quốc tế”./.

Thời gian đăng ký tham gia chương trình từ 1/9 - 30/9/2016. Các Hợp tác xã và Hộ sản xuất vui lòng liên hệ qua:

Website: http://vineco.net.vn/

Hotline: 1800 6880

Email: info@vineco.net.vn
http://www.vingroup.net/
 
Loan Nguyen

Loan Nguyen

Con gái Đất Võ
BQT WEBSITE
#4
Có được mấy hộ nông dân có trên 01ha đất?
Một hộ không đủ thì 2 hay 3 hộ chắc đủ ạ!:D:D:D
Nông dân sợ nhất là làm ra sp ko tiêu thụ được, giờ người ta có kênh tiêu thụ thì tự liên kết lại chứ! :p:p:p
Cái gì cũng ngồi yên thì mèo lại hoàn mèo:eek::eek::eek:
 
KsPTN

KsPTN

Có kinh nghiệm
#8
1ha/hộ thì vào miền tây mà làm. Yêu cầu cây gì, con gì, địa bàn nào,...là những thông tin còn thiếu. Cái này phải có nv cty vào đây tư vấn, giải đáp thì rất hay.
 
connhanong37

connhanong37

Thành viên mới
#9
Đăng bài mà k thấy tl tí nào hay chỉ đăng chơi đây nữa . nếu đc thế thì bao đc đầu ra ổn định thì còn jr bằng
 
Loan Nguyen

Loan Nguyen

Con gái Đất Võ
BQT WEBSITE
#10
Đăng bài mà k thấy tl tí nào hay chỉ đăng chơi đây nữa . nếu đc thế thì bao đc đầu ra ổn định thì còn jr bằng
Có số hotline bên trên đó bạn. Liên lạc trực tiếp với cty nhé!
 
B

B2PCFFarm

Nhà nông nghiệp dư
#12
Tinh thần, mục tiêu, hoạt động theo đúng như trên thì okie.
Nhưng bản chất anh VinE ko đơn giản tốt lành lắm đâu, anh ta tạm thời lợi dụng giải quyết chuyện riêng cho anh ta thôi. Nhưng mọi người tạm thời giải quyết đc đầu ra, lấy chút kinh nghiệm (ko biết có ko) thì cũng đc.
 
lehatrang

lehatrang

Nhanong.Com
#13
Có số hotline bên trên đó bạn. Liên lạc trực tiếp với cty nhé!
Minh co hoi roi nhung chua co thong tin cu the hop tac the nao, yeu cau co so ha tang, vat chat ra sao ngoai thong tin ve dien tich va mot vai thong tin khac o mau dang ky o wedsite
Thay vuon gac gan 1ha nay de trong rau thoi. Phan huu co van du thua ma
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimagizer.imageshack.com%2Fimg922%2F3217%2FoR5j4E.jpg&hash=b4813ec3181398c412f0b2f3d67ed390

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimagizer.imageshack.com%2Fimg922%2F7734%2FiSzY7c.jpg&hash=df4805a45aafa1dd86c2d33213d28d7d

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FtCwg4I4.jpg&hash=b71d9be87772ba56eba4c0b470a6cff7
 
B

baohannguyen

Thành viên mới
#14
Ko bit VinEco có hỗ trợ SP rất đặc trưng vùng mìnhko: có 2ha cà phê, đảm bảo sạch
 
S

ssldap

Lữ khách
#16
Mình thấy giá thành rau quả trong các siêu thị vinmart cao hơn ngoài nhiều. Không biết chi phí thu mua lại từ nông dân có tốt không?
 
tusieuthi

tusieuthi

Lữ khách
#18
Hy vọng sẽ có nhiều dự án liên kết trồng thực phẩm sạch để người Việt Nam sẽ được ăn thực phẩm sạch chứ ko như hiện nay ăn gì cũng thấy sợ.
 

Quảng cáo

Top