Vỏ sò dài 1m - Đá mã não đa sắc

#1
1.Đá mã não 1: Mã số MN369, cao 20cm, ngang 13cm


2.Đá mã não 2: mã số MN358, cao 31cm, ngang 20cm, 4kg


3.Đá mã não 3: mã số MN368, cao 23cm, ngang 24, 5kg


4.Đá mã não 4: mã số MN367, cao 28cm, ngang 31cm, 9kg


5.Đá mã não 5: mã não MN366, cao 50cm, ngang 17, 7kg


6.Đá mã não 6: mã não MN361 cao 27cm, ngang 22cm, 7kg


7.Đá mã não 7: mã số MN371, cao 25cm, ngang 10, 2.5kg


8.Đá mã não 8: mã số MN362, cao 25cm, ngang 20cm, 3kg


9. Gỗ hóa thạch: mã số GHT300, 50kg, cao 73cm, ngang 27cm


10. Gỗ hóa thạch 2: mã số GHT301, 18kg, cao 40cm, ngang 30cm


11. Vỏ sò: mã số S20, dài 1m, cao 65cm, cả đế cao 1m


12. Cặp vỏ sò: mã số S22, dài 98m, cao 1m2
Liên Hệ:
Trần Thanh Hải
Địa chỉ: 533A Trần Phú. TP Bảo Lộc. Lâm Đồng
ĐT: 0988 457 989
Email: daphongthuyhaihoang@gmail.com