vùng cát quê tôi nuôi dông được không?

  • Thread starter vanvinh
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tran van vinh
- Địa chỉ: thôn hồng triều duy nghĩa duy xuyên tỉnh quảng nam
- Tel, Fax: 0989753415
- email: mk11tranvanvinh00@gmail.com
================================

<p align="left"><strong>ch&agrave;o c&aacute;c ch&uacute;!</strong></p><p align="left"><em><font size="1">ch&aacute;u qu&ecirc; ở duy nghĩa v&ugrave;ng c&aacute;t trắng bạc m&agrave;u,n&ocirc;ng nghiệp ph&aacute;t triển chậmk chạp.cuọc sống kh&oacute; khăn vất vả theo người d&acirc;n qu&ecirc; t&ocirc;i từ đời n&agrave;y sang đời nọ,ch&aacute;u l&agrave; sinh vi&ecirc;n đang theo học tại<font style="background-color: #00ccff"> đ&agrave; nẵng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></font></em></p><p><font size="1">cuộc sống gia đ&igrave;nh rất kh&oacute; khăn,anh&nbsp;ch&aacute;u muốn về qu&ecirc; chăn nu&ocirc;i,t&ocirc;i thiết nghĩ về nghề nu&ocirc;i d&ocirc;ng dễ l&agrave;m v&agrave; đầu tư ban đầu rất thấp n&ecirc;n hỏi &yacute; kiến c&aacute;c ch&uacute; v&agrave; b&aacute;c xem v&agrave;i vấn đề như sau:</font></p><p><font size="1">-ở qu&ecirc; ch&aacute;u v&ugrave;ng c&aacute;t trắng bạc m&agrave;u,nhiệt độ nắng l&ecirc;n rất cao v&agrave;o m&ugrave;a h&egrave;,nhưng cũng mưa kh&aacute; nhều v&agrave;o m&ugrave;a mưa tuy nhi&ecirc;n kh&ocirc;ng đọng nước lại nhiều,như vậy v&ugrave;ng đất ch&aacute;u c&oacute; thể nu&ocirc;i d&ocirc;ng phải kh&ocirc;ng,v&igrave; ng&agrave;y h&egrave; ở qu&ecirc; ch&aacute;u vẫn thấy d&ocirc;ng ở rất nhiều.vậy hỏi c&aacute;c ch&uacute; việc điều kiện như vậy nu&ocirc;i d&ocirc;ng được chưa?</font></p><p><font size="1">-v&agrave; c&aacute;c ch&uacute; c&oacute; thể vui l&ograve;ng cung cấp th&ecirc;m th&ocirc;ng tin về giống cũng như kĩ thuật chăn nu&ocirc;i d&ocirc;ng cho ch&aacute;u kh&ocirc;ng ạ.mong c&aacute;c ch&uacute; gi&uacute;p ch&aacute;u,ch&aacute;u rất cảm ơn.</font></p>
 


thế thì ok.ban cần gì thì vố chuyên mục "con dông "tìm hiểu,nếu cần alo tt 0914738291
 


Back
Top