WB “rót” thêm 45 triệu USD cho ngành chăn nuôi, thực phẩm tại Việt Nam

  • Thread starter nongdan49
  • Ngày gửi
nongdan49

nongdan49

Thành viên mới
#1
Ban Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới vừa phê duyệt khoản tài trợ bổ sung trị giá 45 triệu USD cho dự án chăn nuôi và tăng cường an toàn thực phẩm, đang thực hiện tại Việt Nam.
Mục đích của Dự án Nâng cao Năng Lực Cạnh Tranh và An Toàn Thực Phẩm là tăng cường hiệu quả sản xuất chăn nuôi trong các hộ gia đình, giảm tác động môi trường của việc chăn nuôi, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, và tăng cường an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng sản phẩm chăn nuôi.
 

Đối tác

Top