Xây dựng chuồng trại để nuôi lợn rừng

  • Thread starter TrangTraiLonRungXuThanh
  • Ngày gửi
TrangTraiLonRungXuThanh

TrangTraiLonRungXuThanh

Lữ khách
#1
XÂY DỰNG CHUỒNG TRẠI NUÔI LỢN RỪNG

Trang trại lợn rừng xứ thanh xin giới thiệu với các bạn mới bắt đầu chăn nuôi hay đang tìm hiểu để xây chuồng trại nuôi lợn rừng.
Đầu tiên các bạn phải cần xác định và định hướng là mình có bao nhiêu vốn; diện tích của trang trại mình có bao nhiêu diện tích; lượng thức ăn mà trang trại mình tự cung cấp thức ăn cho lợn rừng được bao nhiêu.
Trước tiên mình nêu mấy vấn đề chính cho các bạn xem khả năng mình có bao nhiêu phần trăm ở trong đó.
Hiện nay trên mạng, sách báo… có khá nhiều kiểu chuồng nuôi lợn rừng, mỗi trang trại có một thiết kế chuồng trại riêng, và có thể tạm gọi gồm ba kiểu chuồng sau:
- Kiểu chuồng tự nhiên;
- Kiểu chuồng thâm canh;
- Kiểu chuồng kết hợp.
Kiểu chuồng tự nhiên là kiểu chuồng tạo môi trường sống gần với tự nhiên nhất và được lợn rừng ưa thích nhất. Kiểu chuồng này phải được xây dựng nơi kín đáo, có rừng và đầy đủ các yếu tố đáp ứng các tập tính cơ bản về ăn uống, vận độngcủa lợn rừng. (Phù hợp với nuôi lợn rừng thương phẩm)
Kiểu chuồng thâm canh là kiểu chuồng nuôi nhốt rộng hơn nhiều so với các kiểu chuồng lợn nhà nhưng lại nhỏ hơn và ít gần với tự nhiên hơn so với kiểu chuồng tự nhiên. Kiểu chuồng này tuy có phải đầu tư về vật liệu chuồng trại nhiều hơn nhưng giúp người chăn nuôi tăng khả năng kiểm soát, quản lý trang trại của mình. Song kiểu chuồng này đòi hỏi sự thích nghi dần dần của lợn rừng. (Phù hợp với các bạn chăn nuôi lợn rừng có diện tích nhỏ)
Kiểu chuồng kết hợp là kiểu chuồng nuôi lợn rừng bán thâm canh, kết hợp với nhiều loại vật nuôi khác. Kiểu chuồng này tuy khá gần gũi với tự nhiên nhưng đòi hỏi quỹ đất rộng, địa hình đẹp, thuận lợi đi lại, có nhiều địa hình trong khuôn viên trang trại, đầu tư lớn, quản lý phức tạp, sự thích nghi dần dần của lợn rừng đối với nhiều loài vật nuôi.
Như trang trại mình thì chăn nuôi theo hình hình thức kết hợp, phù hợp với điều kiện đất đai rộng và các bạn mới bắt đầu nuôi lợn rừng theo mình nên nuôi theo hình thức này là phù hợp nhất.
I. Thiết kế chuồng trại:

Dù xây chuồng trại cho lợn rừng theo kiểu nào thì cũng tuân theo các nguyên tác chung sau: kín đáo, chắc chắn; mát, thoáng,có nơi cho lợn vùi mình để nghỉ ngơi.
1. Khu chuồng cho lợn nái và nuôi con
Lợn chuẩn bị sinh ta cần cho đến ô chuồng dành cho lợn nái, khu chuồng thiết kế làm 2 phần: với diện tích 15m2, 1 ô lợp kín đáo diện tích 9m2 và 1 sân chơi 6m2 và 1 ô nhỏ xây trong ô ở dùng để úm cho lợn con sau khi sinh hay thời tiết lạnh.

cần thiết kế chuồng riêng cho lợn rừng đực giống, lợn rừng mẹ đẻ và nuôi con theo quy mô đảm bảo mức tối thiểu như sau:
+ Lợn nái, lợn hậu bị: 20-30m2/4-5 con (nhà che 8-15m2).
+ Lợn nái đẻ, nuôi con: 5-10m2/ổ
+ Lợn đực giống: 40-50m2/con (nhà che 5-10m2/)
Các nguyên tắc này đảm bảo vô hiệu hóa khả năng đào hầm, việc sử dụng răng nanh, khả năng bơi, chạy nhanh…để trốn thoát của lợn rừng đồng thời cũng đảm bảo cho các tập tính nghỉ ngơi, kiếm ăn và sinh sản thuận lợi cho lợn rừng.
 

Last edited:
huydu2038

huydu2038

Thành viên mới
#2
XÂY DỰNG CHUỒNG TRẠI NUÔI LỢN RỪNG

Trang trại lợn rừng xứ thanh xin giới thiệu với các bạn mới bắt đầu chăn nuôi hay đang tìm hiểu để xây chuồng trại nuôi lợn rừng.
Đầu tiên các bạn phải cần xác định và định hướng là mình có bao nhiêu vốn; diện tích của trang trại mình có bao nhiêu diện tích; lượng thức ăn mà trang trại mình tự cung cấp thức ăn cho lợn rừng được bao nhiêu.
Trước tiên mình nêu mấy vấn đề chính cho các bạn xem khả năng mình có bao nhiêu phần trăm ở trong đó.
Hiện nay trên mạng, sách báo… có khá nhiều kiểu chuồng nuôi lợn rừng, mỗi trang trại có một thiết kế chuồng trại riêng, và có thể tạm gọi gồm ba kiểu chuồng sau:
- Kiểu chuồng tự nhiên;
- Kiểu chuồng thâm canh;
- Kiểu chuồng kết hợp.
Kiểu chuồng tự nhiên là kiểu chuồng tạo môi trường sống gần với tự nhiên nhất và được lợn rừng ưa thích nhất. Kiểu chuồng này phải được xây dựng nơi kín đáo, có rừng và đầy đủ các yếu tố đáp ứng các tập tính cơ bản về ăn uống, vận độngcủa lợn rừng. (Phù hợp với nuôi lợn rừng thương phẩm)
Kiểu chuồng thâm canh là kiểu chuồng nuôi nhốt rộng hơn nhiều so với các kiểu chuồng lợn nhà nhưng lại nhỏ hơn và ít gần với tự nhiên hơn so với kiểu chuồng tự nhiên. Kiểu chuồng này tuy có phải đầu tư về vật liệu chuồng trại nhiều hơn nhưng giúp người chăn nuôi tăng khả năng kiểm soát, quản lý trang trại của mình. Song kiểu chuồng này đòi hỏi sự thích nghi dần dần của lợn rừng. (Phù hợp với các bạn chăn nuôi lợn rừng có diện tích nhỏ)
Kiểu chuồng kết hợp là kiểu chuồng nuôi lợn rừng bán thâm canh, kết hợp với nhiều loại vật nuôi khác. Kiểu chuồng này tuy khá gần gũi với tự nhiên nhưng đòi hỏi quỹ đất rộng, địa hình đẹp, thuận lợi đi lại, có nhiều địa hình trong khuôn viên trang trại, đầu tư lớn, quản lý phức tạp, sự thích nghi dần dần của lợn rừng đối với nhiều loài vật nuôi.
Như trang trại mình thì chăn nuôi theo hình hình thức kết hợp, phù hợp với điều kiện đất đai rộng và các bạn mới bắt đầu nuôi lợn rừng theo mình nên nuôi theo hình thức này là phù hợp nhất.
I. Thiết kế chuồng trại:

Dù xây chuồng trại cho lợn rừng theo kiểu nào thì cũng tuân theo các nguyên tác chung sau: kín đáo, chắc chắn; mát, thoáng,có nơi cho lợn vùi mình để nghỉ ngơi.
1. Khu chuồng cho lợn nái và nuôi con
Lợn chuẩn bị sinh ta cần cho đến ô chuồng dành cho lợn nái, khu chuồng thiết kế làm 2 phần: với diện tích 15m2, 1 ô lợp kín đáo diện tích 9m2 và 1 sân chơi 6m2 và 1 ô nhỏ xây trong ô ở dùng để úm cho lợn con sau khi sinh hay thời tiết lạnh.

cần thiết kế chuồng riêng cho lợn rừng đực giống, lợn rừng mẹ đẻ và nuôi con theo quy mô đảm bảo mức tối thiểu như sau:
+ Lợn nái, lợn hậu bị: 20-30m2/4-5 con (nhà che 8-15m2).
+ Lợn nái đẻ, nuôi con: 5-10m2/ổ
+ Lợn đực giống: 40-50m2/con (nhà che 5-10m2/)
Các nguyên tắc này đảm bảo vô hiệu hóa khả năng đào hầm, việc sử dụng răng nanh, khả năng bơi, chạy nhanh…để trốn thoát của lợn rừng đồng thời cũng đảm bảo cho các tập tính nghỉ ngơi, kiếm ăn và sinh sản thuận lợi cho lợn rừng.
XÂY DỰNG CHUỒNG TRẠI NUÔI LỢN RỪNG

Trang trại lợn rừng xứ thanh xin giới thiệu với các bạn mới bắt đầu chăn nuôi hay đang tìm hiểu để xây chuồng trại nuôi lợn rừng.
Đầu tiên các bạn phải cần xác định và định hướng là mình có bao nhiêu vốn; diện tích của trang trại mình có bao nhiêu diện tích; lượng thức ăn mà trang trại mình tự cung cấp thức ăn cho lợn rừng được bao nhiêu.
Trước tiên mình nêu mấy vấn đề chính cho các bạn xem khả năng mình có bao nhiêu phần trăm ở trong đó.
Hiện nay trên mạng, sách báo… có khá nhiều kiểu chuồng nuôi lợn rừng, mỗi trang trại có một thiết kế chuồng trại riêng, và có thể tạm gọi gồm ba kiểu chuồng sau:
- Kiểu chuồng tự nhiên;
- Kiểu chuồng thâm canh;
- Kiểu chuồng kết hợp.
Kiểu chuồng tự nhiên là kiểu chuồng tạo môi trường sống gần với tự nhiên nhất và được lợn rừng ưa thích nhất. Kiểu chuồng này phải được xây dựng nơi kín đáo, có rừng và đầy đủ các yếu tố đáp ứng các tập tính cơ bản về ăn uống, vận độngcủa lợn rừng. (Phù hợp với nuôi lợn rừng thương phẩm)
Kiểu chuồng thâm canh là kiểu chuồng nuôi nhốt rộng hơn nhiều so với các kiểu chuồng lợn nhà nhưng lại nhỏ hơn và ít gần với tự nhiên hơn so với kiểu chuồng tự nhiên. Kiểu chuồng này tuy có phải đầu tư về vật liệu chuồng trại nhiều hơn nhưng giúp người chăn nuôi tăng khả năng kiểm soát, quản lý trang trại của mình. Song kiểu chuồng này đòi hỏi sự thích nghi dần dần của lợn rừng. (Phù hợp với các bạn chăn nuôi lợn rừng có diện tích nhỏ)
Kiểu chuồng kết hợp là kiểu chuồng nuôi lợn rừng bán thâm canh, kết hợp với nhiều loại vật nuôi khác. Kiểu chuồng này tuy khá gần gũi với tự nhiên nhưng đòi hỏi quỹ đất rộng, địa hình đẹp, thuận lợi đi lại, có nhiều địa hình trong khuôn viên trang trại, đầu tư lớn, quản lý phức tạp, sự thích nghi dần dần của lợn rừng đối với nhiều loài vật nuôi.
Như trang trại mình thì chăn nuôi theo hình hình thức kết hợp, phù hợp với điều kiện đất đai rộng và các bạn mới bắt đầu nuôi lợn rừng theo mình nên nuôi theo hình thức này là phù hợp nhất.
I. Thiết kế chuồng trại:

Dù xây chuồng trại cho lợn rừng theo kiểu nào thì cũng tuân theo các nguyên tác chung sau: kín đáo, chắc chắn; mát, thoáng,có nơi cho lợn vùi mình để nghỉ ngơi.
1. Khu chuồng cho lợn nái và nuôi con
Lợn chuẩn bị sinh ta cần cho đến ô chuồng dành cho lợn nái, khu chuồng thiết kế làm 2 phần: với diện tích 15m2, 1 ô lợp kín đáo diện tích 9m2 và 1 sân chơi 6m2 và 1 ô nhỏ xây trong ô ở dùng để úm cho lợn con sau khi sinh hay thời tiết lạnh.

cần thiết kế chuồng riêng cho lợn rừng đực giống, lợn rừng mẹ đẻ và nuôi con theo quy mô đảm bảo mức tối thiểu như sau:
+ Lợn nái, lợn hậu bị: 20-30m2/4-5 con (nhà che 8-15m2).
+ Lợn nái đẻ, nuôi con: 5-10m2/ổ
+ Lợn đực giống: 40-50m2/con (nhà che 5-10m2/)
Các nguyên tắc này đảm bảo vô hiệu hóa khả năng đào hầm, việc sử dụng răng nanh, khả năng bơi, chạy nhanh…để trốn thoát của lợn rừng đồng thời cũng đảm bảo cho các tập tính nghỉ ngơi, kiếm ăn và sinh sản thuận lợi cho lợn rừng.
Cho em hỏi: em có diện tích đất khoảng 2ha trồng cây lâu năm chuẩn bị khép tán, Em dự định nuôi lợn rừng, lúc đầu chỉ nuôi 4 nái, 1 đực để lấy kinh nghiệm đã. Ngoài ra em còn 1,5ha dự tính trồng Dứa, định dùng phụ phẩm của cây Dứa để cho lợn ăn (tất nhiên sẽ trồng thêm cỏ voi, chuối cho lợn). Xi ý kiến tư vấn của anh, chị. Em ở ngoại thành Hà Nội.
Trân trọng!
 
TrangTraiLonRungXuThanh

TrangTraiLonRungXuThanh

Lữ khách
#3
Cho em hỏi: em có diện tích đất khoảng 2ha trồng cây lâu năm chuẩn bị khép tán, Em dự định nuôi lợn rừng, lúc đầu chỉ nuôi 4 nái, 1 đực để lấy kinh nghiệm đã. Ngoài ra em còn 1,5ha dự tính trồng Dứa, định dùng phụ phẩm của cây Dứa để cho lợn ăn (tất nhiên sẽ trồng thêm cỏ voi, chuối cho lợn). Xi ý kiến tư vấn của anh, chị. Em ở ngoại thành Hà Nội.
Trân trọng!
Cảm ơn bạn!
Như diện tích bạn mô tả là ok rồi cộng với điều kiện nhà mình có 2ha cây lâu năm thì rất tốt bạn à.
Đầu tiên bạn cần xác định mình nuôi lợn rừng nhằm mục đích là nuôi lên cung cấp giống hay là đẻ được mấy nuôi lên bán thịt.
Cái quan trọng nhất là thức ăn thì bạn chủ động được rồi, bây giờ là bạn tìm hiểu địa hình nhà mình làm kiểu chuồng trại như thế nào cho phù hợp, để cả vừa nuôi lợn vừa thu hoạch cây lâu năm.
Khâu tiếp là bạn lựa chọn con giống.
Còn nhiều cái mà bạn cần phải tìm hiểu nhiều nếu muốn nuôi lợn rừng sinh sản. Như đọc ở trên mạng hay sách báo thì chỉ mới 4/10 thông tin bạn nhé. Mình phải đi học hỏi thực tế và rút ra kinh nghiệm.
Nói chung nói thì không diển tả hết được, bạn mà khúc mắc hay cần tư vấn về các vấn đề nào đó thì alo cho mình nhé. Mình tên Cần - 0988754648 hoặc 0945315222
Chúc bạn thành công!
 
huydu2038

huydu2038

Thành viên mới
#4
Cảm ơn bạn!
Như diện tích bạn mô tả là ok rồi cộng với điều kiện nhà mình có 2ha cây lâu năm thì rất tốt bạn à.
Đầu tiên bạn cần xác định mình nuôi lợn rừng nhằm mục đích là nuôi lên cung cấp giống hay là đẻ được mấy nuôi lên bán thịt.
Cái quan trọng nhất là thức ăn thì bạn chủ động được rồi, bây giờ là bạn tìm hiểu địa hình nhà mình làm kiểu chuồng trại như thế nào cho phù hợp, để cả vừa nuôi lợn vừa thu hoạch cây lâu năm.
Khâu tiếp là bạn lựa chọn con giống.
Khâu tiếp là bạn lựa chọn con giống.
Cảm ơn bạn!
Như diện tích bạn mô tả là ok rồi cộng với điều kiện nhà mình có 2ha cây lâu năm thì rất tốt bạn à.
Đầu tiên bạn cần xác định mình nuôi lợn rừng nhằm mục đích là nuôi lên cung cấp giống hay là đẻ được mấy nuôi lên bán thịt.
Cái quan trọng nhất là thức ăn thì bạn chủ động được rồi, bây giờ là bạn tìm hiểu địa hình nhà mình làm kiểu chuồng trại như thế nào cho phù hợp, để cả vừa nuôi lợn vừa thu hoạch cây lâu năm.
Khâu tiếp là bạn lựa chọn con giống.
Còn nhiều cái mà bạn cần phải tìm hiểu nhiều nếu muốn nuôi lợn rừng sinh sản. Như đọc ở trên mạng hay sách báo thì chỉ mới 4/10 thông tin bạn nhé. Mình phải đi học hỏi thực tế và rút ra kinh nghiệm.
Nói chung nói thì không diển tả hết được, bạn mà khúc mắc hay cần tư vấn về các vấn đề nào đó thì alo cho mình nhé. Mình tên Cần - 0988754648 hoặc 0945315222
Chúc bạn thành công![
ý tưởng của em nuôi lợn sinh sản sau đó nuôi lớn thành lợn thịt:
1. tận dụng diện tích cây lâu năm chăn thả tự nhiên.
2. Xây chuồng đơn giản nuôi nhốt lợn trong giai đoạn chuẩn bị sinh sản, lợn con và nhốt lợn vào buổi tối tránh mất trộm.
3. Khó khăn của em là:
- Kinh nghiệm nuôi lợn rừng chưa có.
- Đang làm công chức nhà nước, không trực tiếp nuôi được mà phải thuê người làm (khoảng cách từ nhà đến trại 40km hàng ngày em vẫn lên trại vào buổi tối, ngày cuối tuần).
Mong nhân được sự giúp đỡ của các anh, chị
 

Đối tác


Top