Xin các ac tư vấn thủ tục mở đại lý bán thuốc ?

#1
E học khuyến nông và phát triển nông thôn, giờ e muốn mở đại lý bân vật tư nông nghiệp, bvtv thì hồ sơ thủ tục ntn ạ? Có phải xin giấy phép hành nghề? Chứng nhận điều kiện chuyên môn k? Xin giấy phép kinh doanh ntn? Hồ sơ bao gồm những gì ạ? E cảm ơn.
 

Le thi Khanh ly

Có kinh nghiệm
#2
Học lấy cái bằng mới bán thuốc được. Thủ tục giấy phép bạn ra phòng nông nghiệp huyện hỏi