Hỏi đáp Xin chỉ cách phân biệt rỏ ràng giữa gà ta và gà ta lai nòi

  • Thread starter gà hậu bị
  • Ngày gửi
Mình thấy 2 loài này y chang nhau không biết phân biệt bằng cách nào mong anh em chỉ giúp. mình xin cám ơn
 


Gà con hay gà lớn. Nếu là gà con thì rất khó. Còn gà lớn thì dựa vào màu sắc lông và lông đuôi
 


Back
Top