Xin góp ý cho cây Mai

  • Thread starter paye
  • Ngày gửi
Hiện tại em vừa bứng cây mai này về 3 ngày nay.
Mai vàng 10 cánh.
Mọi người cho tư vấn về tạo thế cho cây mai này nhe


60 là chìu cao từ bộ rễ trỡ lên.
43 là hoành thân nằm nghiên bò ra , ở ngay vị trí số 43Link: http://agriviet.com/home/threads/108455-Ban-Cay-Mai-Vang-10-canh-dep-tai-Ben-Tre#ixzz25sv4Z03x
 Quảng cáoTop