Xin hòi bệnh gì và cách trị ?

Gà Đ

Lữ khách
#1
Gà con khoàng 1 tháng tuồi bị nồi các mụt (có mài) giống như mụt ghẻ nhiều nơi trên cơ thề ,xin mọi người chì cách chữa bệnh ?