xin hỏi càc sư huynh chồn nhung này ở mình có ko vậy { crianza de cuyes }

#5
Thôi cho xin đi, những loại thuộc họ nhà chuột này đừng có gọi bằng cái tên " mỹ miều" là Chồn Nhung dùm cái. Chính cái tên Chồn Nhung đã đẩy hàng ngàn hộ nông dân phá sản vì nuôi chồn nhung đen kìa.
 
#6
Thôi cho xin đi, những loại thuộc họ nhà chuột này đừng có gọi bằng cái tên " mỹ miều" là Chồn Nhung dùm cái. Chính cái tên Chồn Nhung đã đẩy hàng ngàn hộ nông dân phá sản vì nuôi chồn nhung đen kìa.
hàng ngàn cái hộ đó là do tham giàu đi lừa lẫn nhau theo kiểu đa cấp
lại ko chịu tìm hiểu, con chồn làm gì ăn... cỏ sống đc
em thì mua 2 con 80.k, đem về cho ăn cỏ với thỏ, phẻ lắm :lol: