Xin hỏi cây này là cây gì ?

Đỗ Mến

Nhanong.Com
#3
Giống đa búp đỏ, cây này trồng làm bóng mát lá cây có khả năng làm sạch không khí