Xin hướng dẫn chi tiết cách phân biệt bệnh greening với thiếu kẽm

  • Thread starter Doanhiep
  • Ngày gửi
2017ad9cbd63-a91d-4119-9a14-3b0869e54a3f.jpg
Xin các bác chỉ cho thanh niên non kinh nghiệm và kỹ thuật như em cách phân biệt bệnh greening và ngộ độc dinh dưỡng với ạ.
Xin các bác tư vấn cho em hướng xử lý luôn. Em cảm ơn
2017bc20427e-9202-4485-81e8-e942a0051297.jpg


2017ca0966b9-7d96-497e-bc05-3b3f961c5c12.jpg
 


2017ad9cbd63-a91d-4119-9a14-3b0869e54a3f.jpg
Xin các bác chỉ cho thanh niên non kinh nghiệm và kỹ thuật như em cách phân biệt bệnh greening và ngộ độc dinh dưỡng với ạ.
Xin các bác tư vấn cho em hướng xử lý luôn. Em cảm ơn
2017bc20427e-9202-4485-81e8-e942a0051297.jpg


2017ca0966b9-7d96-497e-bc05-3b3f961c5c12.jpg
Biểu hiện đặc trưng của bệnh là phiến lá hẹp, khoảng cách giữa các lá ngắn lại, có màu vàng, nhưng gân chính và gân phụ vẫn còn màu xanh và nhỏ, mọc thẳng đứng như tai thỏ, nên gọi la bệnh vàng lá gân xanh hay greening,,,
bạn có thể tham khảo : http://123link.top/RmnR2
 


Back
Top