XIN LÀM HOA

thumien65

Lữ khách
#1
Tôi làm hoa cho đời muôn sắc
Để hương thơm bay khắp mọi miền
Khi tết đến xin làm hoa đào thắm
Đông đã tàn giang cánh chào xuân
Tôi nguyện làm hoa mai vàng rực rỡ
Đón nắng xuân về ấm áp quê hương
Khi hạ đến tôi xin làm phượng vĩ
Cùng tà áo dài vẫy gọi mùa thi
Rồi tôi làm những búp sen hồng
Cánh đồng quê ngan ngát gió hương đưa
Khi thu lại xin là nhành hoa sữa
Thoang thoảng, thơm thơm, man mát đêm trăng
Khi đông đến dẫu những ngày thiếu nắng
Vẫn có muôn hoa tôi chăm sóc vun trồng
Nơi em đó như không có mùa đông
Chỉ có nắng cho em hồng đôi má
Và... như có tên em...đẹp lắm những loài hoa!.

lily800_Dynamite1.jpg
 

Loan Nguyen

Con gái Đất Võ
BQT WEBSITE
#2
Tôi làm hoa cho đời muôn sắc
Để hương thơm bay khắp mọi miền
Khi tết đến xin làm hoa đào thắm
Đông đã tàn giang cánh chào xuân
Tôi nguyện làm hoa mai vàng rực rỡ
Đón nắng xuân về ấm áp quê hương
Khi hạ đến tôi xin làm phượng vĩ
Cùng tà áo dài vẫy gọi mùa thi
Rồi tôi làm những búp sen hồng
Cánh đồng quê ngan ngát gió hương đưa
Khi thu lại xin là nhành hoa sữa
Thoang thoảng, thơm thơm, man mát đêm trăng
Khi đông đến dẫu những ngày thiếu nắng
Vẫn có muôn hoa tôi chăm sóc vun trồng
Nơi em đó như không có mùa đông
Chỉ có nắng cho em hồng đôi má
Và... như có tên em...đẹp lắm những loài hoa!.

lily800_Dynamite1.jpg
Bài thơ hay quá, Xuân - Hạ - Thu - Đông có đủ cả.