Hỏi đáp Xin mọi người ai biết về loại nấm này tư vấn giùm tôi! Cảm ơn nhiều.

  • Thread starter son1264478
  • Ngày gửi
son1264478

son1264478

Lữ khách
#1
nhà tôi có cây nhãn tuổi cũng được gần 30 năm gần đây ở gốc cây mọc lên một loại nấm nhìn giống linh chi. tôi không biết đấy có phải linh chi và dùng được không? xin mọi người tư vấn.
Và Cách đây một năm tôi cũng hái được một cây nấm ở gốc cây trứng gà. cây nấm to khoảng 12 cm (tôi chụp hình riêng) cũng
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7682%2F26770798030_5d5dae0952_o.jpg&hash=05a71fe18e1273e5c18e19fe40a7aeea

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7658%2F26950863152_99fa465ceb_o.jpg&hash=5d9409b37a249076403b88a24a064a25

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7160%2F26770778180_eb7644f9ce_o.jpg&hash=b929aa3782d7a086d3c3cd00c4945387

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7293%2F26441393803_3deb0bf89a_o.jpg&hash=125391ef2b00a0cd53aa4d7f4e445c7d

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7742%2F26439692034_55cfc3fece_o.jpg&hash=48df4a9ecb95e72b021f6c2dee83b0a5

xin mọi người tư vấn giúp.
 

Đổi đời

Đổi đời

Thành viên mới
#2
nhà tôi có cây nhãn tuổi cũng được gần 30 năm gần đây ở gốc cây mọc lên một loại nấm nhìn giống linh chi. tôi không biết đấy có phải linh chi và dùng được không? xin mọi người tư vấn.
Và Cách đây một năm tôi cũng hái được một cây nấm ở gốc cây trứng gà. cây nấm to khoảng 12 cm (tôi chụp hình riêng) cũng
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7682%2F26770798030_5d5dae0952_o.jpg&hash=05a71fe18e1273e5c18e19fe40a7aeea

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7658%2F26950863152_99fa465ceb_o.jpg&hash=5d9409b37a249076403b88a24a064a25

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7160%2F26770778180_eb7644f9ce_o.jpg&hash=b929aa3782d7a086d3c3cd00c4945387

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7293%2F26441393803_3deb0bf89a_o.jpg&hash=125391ef2b00a0cd53aa4d7f4e445c7d

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7742%2F26439692034_55cfc3fece_o.jpg&hash=48df4a9ecb95e72b021f6c2dee83b0a5

xin mọi người tư vấn giúp.
nhà tôi có cây nhãn tuổi cũng được gần 30 năm gần đây ở gốc cây mọc lên một loại nấm nhìn giống linh chi. tôi không biết đấy có phải linh chi và dùng được không? xin mọi người tư vấn.
Và Cách đây một năm tôi cũng hái được một cây nấm ở gốc cây trứng gà. cây nấm to khoảng 12 cm (tôi chụp hình riêng) cũng
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7682%2F26770798030_5d5dae0952_o.jpg&hash=05a71fe18e1273e5c18e19fe40a7aeea

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7658%2F26950863152_99fa465ceb_o.jpg&hash=5d9409b37a249076403b88a24a064a25

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7160%2F26770778180_eb7644f9ce_o.jpg&hash=b929aa3782d7a086d3c3cd00c4945387

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7293%2F26441393803_3deb0bf89a_o.jpg&hash=125391ef2b00a0cd53aa4d7f4e445c7d

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7742%2F26439692034_55cfc3fece_o.jpg&hash=48df4a9ecb95e72b021f6c2dee83b0a5

xin mọi người tư vấn giúp.
Mình cũng từng thắc mắc tên loại nấm nầy. Mong mọi người tư vấn!
 
Phellinus Linteus

Phellinus Linteus

Nhà nông nghiệp dư
#3
nhà tôi có cây nhãn tuổi cũng được gần 30 năm gần đây ở gốc cây mọc lên một loại nấm nhìn giống linh chi. tôi không biết đấy có phải linh chi và dùng được không? xin mọi người tư vấn.
Và Cách đây một năm tôi cũng hái được một cây nấm ở gốc cây trứng gà. cây nấm to khoảng 12 cm (tôi chụp hình riêng) cũng
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7682%2F26770798030_5d5dae0952_o.jpg&hash=05a71fe18e1273e5c18e19fe40a7aeea

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7658%2F26950863152_99fa465ceb_o.jpg&hash=5d9409b37a249076403b88a24a064a25

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7160%2F26770778180_eb7644f9ce_o.jpg&hash=b929aa3782d7a086d3c3cd00c4945387

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7293%2F26441393803_3deb0bf89a_o.jpg&hash=125391ef2b00a0cd53aa4d7f4e445c7d

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7742%2F26439692034_55cfc3fece_o.jpg&hash=48df4a9ecb95e72b021f6c2dee83b0a5

xin mọi người tư vấn giúp.
Khả năng là nấm linh chi 90%. Tuy nhiên thuộc loài nào thì cần phân tích cấu trúc tế bào và mô. Thông qua hình ảnh chỉ có thể phỏng đoán như vậy.
 
Coolmushroon

Coolmushroon

Lữ khách
#4
nhà tôi có cây nhãn tuổi cũng được gần 30 năm gần đây ở gốc cây mọc lên một loại nấm nhìn giống linh chi. tôi không biết đấy có phải linh chi và dùng được không? xin mọi người tư vấn.
Và Cách đây một năm tôi cũng hái được một cây nấm ở gốc cây trứng gà. cây nấm to khoảng 12 cm (tôi chụp hình riêng) cũng
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7682%2F26770798030_5d5dae0952_o.jpg&hash=05a71fe18e1273e5c18e19fe40a7aeea

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7658%2F26950863152_99fa465ceb_o.jpg&hash=5d9409b37a249076403b88a24a064a25

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7160%2F26770778180_eb7644f9ce_o.jpg&hash=b929aa3782d7a086d3c3cd00c4945387

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7293%2F26441393803_3deb0bf89a_o.jpg&hash=125391ef2b00a0cd53aa4d7f4e445c7d

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7742%2F26439692034_55cfc3fece_o.jpg&hash=48df4a9ecb95e72b021f6c2dee83b0a5

xin mọi người tư vấn giúp.
Qua đặc tính hình thể của Nấm bạn hỏi thì đây là giống hồng chi dùng làm dược liệu rất tốt.
 
nguyenhavu

nguyenhavu

Thành viên mới
#6
NẤM NÀY TRÊN RẪY TÔI NÓ MỌC Ở MẤY THÂN CÂY MỤC ĐẦY LUN, NHƯG KG BÍT LÀ NẤM GÌ NÊN KG DÁM HÁI...
 
Minh1989

Minh1989

Lữ khách
#10
HỒI NHỎ HÁI CHƠI HOÀI, NÓ CỨNG, MÌNH CŨNG RẤT THẮC MẮC CÁI NẤM NÀY NẤM GÌ..1 CHÚT RA CA HÁI 1 CÂY Ở CTY, CHIỀU ĐI ĂN CƠM THẤY ...KAKAKA. MÀ SAO NÓ MỌC DƯỚI ĐÂT CÁC BÁC À
 

Đối tácTop