Hỏi đáp Xin mọi người ai biết về loại nấm này tư vấn giùm tôi! Cảm ơn nhiều.

son1264478

Lữ khách
#1
nhà tôi có cây nhãn tuổi cũng được gần 30 năm gần đây ở gốc cây mọc lên một loại nấm nhìn giống linh chi. tôi không biết đấy có phải linh chi và dùng được không? xin mọi người tư vấn.
Và Cách đây một năm tôi cũng hái được một cây nấm ở gốc cây trứng gà. cây nấm to khoảng 12 cm (tôi chụp hình riêng) cũng

xin mọi người tư vấn giúp.
 

Đổi đời

Thành viên mới
#2
nhà tôi có cây nhãn tuổi cũng được gần 30 năm gần đây ở gốc cây mọc lên một loại nấm nhìn giống linh chi. tôi không biết đấy có phải linh chi và dùng được không? xin mọi người tư vấn.
Và Cách đây một năm tôi cũng hái được một cây nấm ở gốc cây trứng gà. cây nấm to khoảng 12 cm (tôi chụp hình riêng) cũng

xin mọi người tư vấn giúp.
nhà tôi có cây nhãn tuổi cũng được gần 30 năm gần đây ở gốc cây mọc lên một loại nấm nhìn giống linh chi. tôi không biết đấy có phải linh chi và dùng được không? xin mọi người tư vấn.
Và Cách đây một năm tôi cũng hái được một cây nấm ở gốc cây trứng gà. cây nấm to khoảng 12 cm (tôi chụp hình riêng) cũng

xin mọi người tư vấn giúp.
Mình cũng từng thắc mắc tên loại nấm nầy. Mong mọi người tư vấn!
 

Phellinus Linteus

Nhà nông nghiệp dư
#3
nhà tôi có cây nhãn tuổi cũng được gần 30 năm gần đây ở gốc cây mọc lên một loại nấm nhìn giống linh chi. tôi không biết đấy có phải linh chi và dùng được không? xin mọi người tư vấn.
Và Cách đây một năm tôi cũng hái được một cây nấm ở gốc cây trứng gà. cây nấm to khoảng 12 cm (tôi chụp hình riêng) cũng

xin mọi người tư vấn giúp.
Khả năng là nấm linh chi 90%. Tuy nhiên thuộc loài nào thì cần phân tích cấu trúc tế bào và mô. Thông qua hình ảnh chỉ có thể phỏng đoán như vậy.
 

Coolmushroon

Lữ khách
#4
nhà tôi có cây nhãn tuổi cũng được gần 30 năm gần đây ở gốc cây mọc lên một loại nấm nhìn giống linh chi. tôi không biết đấy có phải linh chi và dùng được không? xin mọi người tư vấn.
Và Cách đây một năm tôi cũng hái được một cây nấm ở gốc cây trứng gà. cây nấm to khoảng 12 cm (tôi chụp hình riêng) cũng

xin mọi người tư vấn giúp.
Qua đặc tính hình thể của Nấm bạn hỏi thì đây là giống hồng chi dùng làm dược liệu rất tốt.
 
Top