Xin tư vấn: Tiêm vacxin cho dê

hoc lam nha nong

Có kinh nghiệm
Bác nào có kinh nghiệm hướng dẫn giúp mình cách tiêm và tên các loại vacxin cho dê với. Cảm ơn!

Tiêm cho dê chỉ cần nắn lỗ tai. Kéo vùng da ở cổ rồi tiêm thuốc vào. Nói chung thuốc thú y dùng cho gia súc thì đều dùng cho dê được.
 

Quảng cáo

Top