Xin tư vấn : Về nuôi bò sinh sản ?

Chào các bạn , mình đang nuôi 30 con bò cái laisin nuôi sinh sản , hiện giờ mình hay gọi thú y thụ tinh nhân tạo . Cho mình hỏi : Việc thụ tinh nhân tạo có ảnh hưởng gì đến Bò không Vậy , vì mình thấy mọi người bảo là không tốt cho bò mẹ lắm .
Cảm ơn các bạn trước .
up
 


Chào các bạn , mình đang nuôi 30 con bò cái laisin nuôi sinh sản , hiện giờ mình hay gọi thú y thụ tinh nhân tạo . Cho mình hỏi : Việc thụ tinh nhân tạo có ảnh hưởng gì đến Bò không Vậy , vì mình thấy mọi người bảo là không tốt cho bò mẹ lắm .
Cảm ơn các bạn trước .
up

Chỉ có phương pháp gieo tinh mới có thể cải tạo chất lượng giống nhanh và tốt nhất. Về vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của bò mẹ mình chưa thấy tài liệu nào nói,chỉ nghe một số người có nói miệng mà không có tài liệu chứng minh. Ở chỗ mình bò cái sinh sản thực hiện phương pháp gieo tinh 5~7 lứa vẫn ok. Theo mình bò cái sinh sản sau 5 lứa là nên thay bò mẹ là được rồi. Bò già quá sinh con chất lượng không bằng bò tơ. Do vậy chọn cách gieo tinh vẫn là phương pháp tối ưu nhất hiện nay.
 


Back
Top