xử lý nước thải nha hang phan rang

vietenvi

Lữ khách
#1
Vệ sinh ở nông thôn dân cư đô thị và rậm rạp thường bao gồm thu gom nước thải và vận chuyển ngoài khu vực hoặc vào một cơ sở xử lý nước thải. Đó là một thực tế là thu gom nước thải thích hợp cải thiện môi trường trong khu vực nơi nước thải được sản xuất, trong khi những rủi ro sức khỏe cho con người được giảm rất nhiều.
Chuyên gia tư vấn của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn trong việc lập kế hoạch, mô hình hóa và thiết kế hệ thống xử lý nước thải, bao gồm cung cấp giám sát thi công. Chúng tôi cũng đã quen thuộc với hoạt động & bảo dưỡng và phục hồi chức năng của hệ thống.

Các thách thức:


Phan Rang - Tháp Chàm là thủ phủ kinh tế và hành chính của tỉnh Ninh Thuận, tỉnh khô nhất (với mùa mưa chỉ có 3 tháng) và một trong những tỉnh nghèo nhất ở Việt Nam. Hiện nay, thành phố Phan Rang Tháp Chàm có dân số 170.000 người. Trong sự vắng mặt của một hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, xả trực tiếp nước thải vào các vùng lân cận của thành phố hiện đang gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước ngầm và nước bề mặt.
Việc xây dựng một mạng lưới thu gom nước thải và nhà máy xử lý sẽ mang lại nhiều điều kiện vệ sinh cần thiết cho thành phố, cải thiện đáng kể cuộc sống của những người sống ở đó.

Giải pháp:

HTXLNT được áp dụng với hệ thống Carrousel® technology.Carrousel được dựa trên nguyên tắc của một mương oxy hóa nơi định cư ban đầu, quá trình activatedsludge, quyết toán phổ thông và khoáng bùn có thể xảy ra cùng một lúc.

Kết quả:

Sau khi thực hiện dự án, nước thải được xử lý sẽ được tái sử dụng để tưới xung quanh khu vực nông nghiệp, nâng cao chất lượng của các hồ trong khu vực, sông, bảo vệ môi trường, bề mặt và nước ngầm.