yếu tố ảnh hưởng đến cây trồng

chào !
hiện tại em đang nguyên cứu các về cây trồng .
như do mình học hóa nên kiến thức về mảng này còn hạn chế . có gì anh chị giúp mình với
- CÁC ANION Cl, SO4,CO3 ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG NHƯ THẾ NÀO ?
EM CẢM ƠN NHIỀU
 
Top