Chăn nuôi

Chăn nuôi là hình thức nuôi lớn vật nuôi, bao gồm gia súc, gia cầm ... để cung cấp các sản phẩm như thực phẩm, lông, phân bón hoặc sức lao động cho thị trường. Chăn nuôi là ngành nghề đóng vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp hiện đại. Các sản phẩm của chăn nuôi cung cấp lợi nhuận và nhằm phục vụ nhu cầu của con người trong đời sống.

Hội Chăn nuôi Gà

Nơi đây đăng tải hình ảnh chi tiết về chăn nuôi gà
Chủ đề
3.970
Bài viết
45.460
Chủ đề
3.970
Bài viết
45.460
G
Trả lời
0
Lượt xem
7.853
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
5.385
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
2.242
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
10.159
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
4.239
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
2.699
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
3.645
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
3.203
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
9.122
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
2.397
Guest


Top