Chăn nuôi

Chăn nuôi là hình thức nuôi lớn vật nuôi, bao gồm gia súc, gia cầm ... để cung cấp các sản phẩm như thực phẩm, lông, phân bón hoặc sức lao động cho thị trường. Chăn nuôi là ngành nghề đóng vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp hiện đại. Các sản phẩm của chăn nuôi cung cấp lợi nhuận và nhằm phục vụ nhu cầu của con người trong đời sống.

Hội Chăn nuôi Gà

Nơi đây đăng tải hình ảnh chi tiết về chăn nuôi gà
Chủ đề
3.940
Bài viết
45.403
Chủ đề
3.940
Bài viết
45.403
G
Trả lời
0
Lượt xem
1.919
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
2.000
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
2.814
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
27.339
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
9.811
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
3.942
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
4.932
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
7.677
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
5.222
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
2.123
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
10.007
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
3.960
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
2.550
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
3.507
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
2.967
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
8.953
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
2.246
Guest
Top