Chăn nuôi

Chăn nuôi là hình thức nuôi lớn vật nuôi, bao gồm gia súc, gia cầm ... để cung cấp các sản phẩm như thực phẩm, lông, phân bón hoặc sức lao động cho thị trường. Chăn nuôi là ngành nghề đóng vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp hiện đại. Các sản phẩm của chăn nuôi cung cấp lợi nhuận và nhằm phục vụ nhu cầu của con người trong đời sống.

Hội Chăn nuôi Gà

Nơi đây đăng tải hình ảnh chi tiết về chăn nuôi gà
Chủ đề
3.958
Bài viết
45.461
Chủ đề
3.958
Bài viết
45.461
  • nguyen giang93
P
Trả lời
2
Lượt xem
4.380
vuonnhietdoi
M
Trả lời
2
Lượt xem
2.915
nguyen agawood
M
Trả lời
0
Lượt xem
2.943
machcongtuan
G
Trả lời
0
Lượt xem
4.596
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
2.742
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
1.856
Guest
T
Trả lời
2
Lượt xem
4.681
khucthuydu
G
Trả lời
0
Lượt xem
6.810
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
25.656
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
3.244
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
4.355
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
2.083
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
2.936
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
4.252
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
2.562
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
2.454
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
1.959
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
4.833
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
4.562
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
3.559
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
1.961
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
2.037
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
2.870
Guest
Top