Chăn nuôi

Chăn nuôi là hình thức nuôi lớn vật nuôi, bao gồm gia súc, gia cầm ... để cung cấp các sản phẩm như thực phẩm, lông, phân bón hoặc sức lao động cho thị trường. Chăn nuôi là ngành nghề đóng vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp hiện đại. Các sản phẩm của chăn nuôi cung cấp lợi nhuận và nhằm phục vụ nhu cầu của con người trong đời sống.

Hội Chăn nuôi Gà

Nơi đây đăng tải hình ảnh chi tiết về chăn nuôi gà
Chủ đề
3.928
Bài viết
45.369
Chủ đề
3.928
Bài viết
45.369
G
Trả lời
0
Lượt xem
5.168
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
2.093
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
9.951
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
3.903
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
2.524
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
3.475
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
2.942
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
8.922
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
2.216
Guest
Top