Chăn nuôi

Chăn nuôi là hình thức nuôi lớn vật nuôi, bao gồm gia súc, gia cầm ... để cung cấp các sản phẩm như thực phẩm, lông, phân bón hoặc sức lao động cho thị trường. Chăn nuôi là ngành nghề đóng vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp hiện đại. Các sản phẩm của chăn nuôi cung cấp lợi nhuận và nhằm phục vụ nhu cầu của con người trong đời sống.

Hội Chăn nuôi Gà

Nơi đây đăng tải hình ảnh chi tiết về chăn nuôi gà
Chủ đề
3.949
Bài viết
45.430
Chủ đề
3.949
Bài viết
45.430
P
Trả lời
0
Lượt xem
4.694
pham van hon
G
Trả lời
0
Lượt xem
1.216
Guest
Đ
Trả lời
0
Lượt xem
3.858
Đỗ Thị Nga
A
Trả lời
1
Lượt xem
3.374
vuonnhietdoi
P
Trả lời
2
Lượt xem
4.323
vuonnhietdoi
M
Trả lời
2
Lượt xem
2.892
nguyen agawood
M
Trả lời
0
Lượt xem
2.911
machcongtuan
G
Trả lời
0
Lượt xem
4.557
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
2.690
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
1.832
Guest
T
Trả lời
2
Lượt xem
4.658
khucthuydu
G
Trả lời
0
Lượt xem
6.776
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
25.573
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
3.224
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
4.333
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
2.058
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
2.916
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
4.224
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
2.533
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
2.434
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
1.932
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
4.801
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
4.514
Guest
Top