Chăn nuôi

Chăn nuôi là hình thức nuôi lớn vật nuôi, bao gồm gia súc, gia cầm ... để cung cấp các sản phẩm như thực phẩm, lông, phân bón hoặc sức lao động cho thị trường. Chăn nuôi là ngành nghề đóng vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp hiện đại. Các sản phẩm của chăn nuôi cung cấp lợi nhuận và nhằm phục vụ nhu cầu của con người trong đời sống.

Hội Chăn nuôi Gà

Nơi đây đăng tải hình ảnh chi tiết về chăn nuôi gà
Threads
3.921
Bài viết
45.426
Threads
3.921
Bài viết
45.426
  • phamduynb
G
Trả lời
0
Lượt xem
5.101
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
2.042
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
9.815
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
3.815
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
2.484
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
3.420
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
2.895
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
8.868
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
2.160
Guest
Top