Chăn nuôi

Chăn nuôi là hình thức nuôi lớn vật nuôi, bao gồm gia súc, gia cầm ... để cung cấp các sản phẩm như thực phẩm, lông, phân bón hoặc sức lao động cho thị trường. Chăn nuôi là ngành nghề đóng vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp hiện đại. Các sản phẩm của chăn nuôi cung cấp lợi nhuận và nhằm phục vụ nhu cầu của con người trong đời sống.

Hội Chăn nuôi Gà

Nơi đây đăng tải hình ảnh chi tiết về chăn nuôi gà
Chủ đề
3.943
Bài viết
45.422
Chủ đề
3.943
Bài viết
45.422
G
Trả lời
0
Lượt xem
12.578
Guest
A
Trả lời
3
Lượt xem
2.663
hao_nam_kinght
N
Trả lời
6
Lượt xem
3.104
nguyenhanh2006_hn
K
Trả lời
1
Lượt xem
7.655
cau ut
H
Trả lời
9
Lượt xem
2.652
cau ut
K
  • Kỹ thuật nuôi lợn rừng
Trả lời
0
Lượt xem
3.630
Kỹ thuật nuôi lợn rừng
G
Trả lời
0
Lượt xem
1.349
greenenvi
V
Trả lời
0
Lượt xem
1.705
vampire
H
Trả lời
4
Lượt xem
1.935
thang2079
H
Trả lời
4
Lượt xem
6.878
heorung_cuchi
L
Trả lời
1
Lượt xem
1.545
locvung
N
Trả lời
1
Lượt xem
1.505
khucthuydu
O
Trả lời
3
Lượt xem
2.560
cau ut
M
Trả lời
2
Lượt xem
2.754
cau ut
N
Trả lời
0
Lượt xem
1.370
nguyenhanh2006_hn
L
Trả lời
3
Lượt xem
1.763
Windontree
V
Trả lời
0
Lượt xem
2.020
viet dung
G
Trả lời
0
Lượt xem
1.965
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
5.426
Guest
N
Trả lời
23
Lượt xem
6.710
Del007
L
Trả lời
0
Lượt xem
8.271
le.nhatcuong
L
Trả lời
0
Lượt xem
3.421
le.nhatcuong
X
Trả lời
2
Lượt xem
1.814
nguyenvantuan5932
Top