Chăn nuôi

Chăn nuôi là hình thức nuôi lớn vật nuôi, bao gồm gia súc, gia cầm ... để cung cấp các sản phẩm như thực phẩm, lông, phân bón hoặc sức lao động cho thị trường. Chăn nuôi là ngành nghề đóng vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp hiện đại. Các sản phẩm của chăn nuôi cung cấp lợi nhuận và nhằm phục vụ nhu cầu của con người trong đời sống.

Hội Chăn nuôi Gà

Nơi đây đăng tải hình ảnh chi tiết về chăn nuôi gà
Chủ đề
3.924
Bài viết
45.363
Chủ đề
3.924
Bài viết
45.363
  • nongdanst
G
Trả lời
0
Lượt xem
1.903
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
4.745
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
4.447
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
3.421
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
1.872
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
1.965
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
2.771
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
27.128
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
9.735
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
3.851
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
4.859
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
7.629
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
5.159
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
2.087
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
9.939
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
3.888
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
2.520
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
3.467
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
2.936
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
8.915
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
2.212
Guest
Top