Chăn nuôi

Chăn nuôi là hình thức nuôi lớn vật nuôi, bao gồm gia súc, gia cầm ... để cung cấp các sản phẩm như thực phẩm, lông, phân bón hoặc sức lao động cho thị trường. Chăn nuôi là ngành nghề đóng vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp hiện đại. Các sản phẩm của chăn nuôi cung cấp lợi nhuận và nhằm phục vụ nhu cầu của con người trong đời sống.

Hội Chăn nuôi Gà

Nơi đây đăng tải hình ảnh chi tiết về chăn nuôi gà
Chủ đề
3.929
Bài viết
45.455
Chủ đề
3.929
Bài viết
45.455
  • dochoitre
G
Trả lời
0
Lượt xem
2.753
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
27.073
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
9.703
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
3.827
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
4.840
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
7.611
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
5.142
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
2.077
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
9.914
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
3.871
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
2.509
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
3.455
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
2.926
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
8.901
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
2.196
Guest
Top