Chăn nuôi

Chăn nuôi là hình thức nuôi lớn vật nuôi, bao gồm gia súc, gia cầm ... để cung cấp các sản phẩm như thực phẩm, lông, phân bón hoặc sức lao động cho thị trường. Chăn nuôi là ngành nghề đóng vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp hiện đại. Các sản phẩm của chăn nuôi cung cấp lợi nhuận và nhằm phục vụ nhu cầu của con người trong đời sống.

Hội Chăn nuôi Gà

Nơi đây đăng tải hình ảnh chi tiết về chăn nuôi gà
Chủ đề
3.958
Bài viết
45.461
Chủ đề
3.958
Bài viết
45.461
  • nguyen giang93
G
Trả lời
0
Lượt xem
27.657
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
9.890
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
4.049
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
5.012
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
7.754
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
5.305
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
2.169
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
10.092
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
4.071
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
2.592
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
3.571
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
3.023
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
9.019
Guest
G
Trả lời
0
Lượt xem
2.291
Guest
Top