Mô hình nông nghiệp phối hợp


Làm nhà nông không khó, nhưng thật sự cũng không phải dễ để khởi nghiệp làm nông nghiệp, hãy chia sẽ những kinh nghiệm quý báu của bạn và học hỏi từ những nhà nông lành nghề ! Những mô hình phối hợp giữa trồng trọt - Chăn Nuôi - Thủy Sản
V
Trả lời
1
Lượt xem
2.302
zzbaba_2008
K
hoi
Trả lời
0
Lượt xem
1.503
Khách
T
Trả lời
1
Lượt xem
6.289
Khách
P
  • Phòng kinh tế Châu Thành-
Trả lời
1
Lượt xem
3.383
luan_long_cuong
M
Trả lời
2
Lượt xem
2.608
guishseo2008
T
Trả lời
1
Lượt xem
3.538
khucthuydu
T
Trả lời
2
Lượt xem
2.629
Khách
K
Trả lời
2
Lượt xem
8.075
khucthuydu
U
Trả lời
1
Lượt xem
1.886
huynhgia
N
  • Nguyá»…n minh đức
Trả lời
1
Lượt xem
1.830
khucthuydu
B
Trả lời
1
Lượt xem
2.200
PHU QUI
T
Trả lời
0
Lượt xem
4.344
trang_cong chua
D
Trả lời
1
Lượt xem
26.419
khucthuydu
Top