Mô hình nông nghiệp phối hợp


Làm nhà nông không khó, nhưng thật sự cũng không phải dễ để khởi nghiệp làm nông nghiệp, hãy chia sẽ những kinh nghiệm quý báu của bạn và học hỏi từ những nhà nông lành nghề ! Những mô hình phối hợp giữa trồng trọt - Chăn Nuôi - Thủy Sản
K
Trả lời
2
Lượt xem
3.796
quangthuy80
T
Trả lời
1
Lượt xem
3.500
khucthuydu
V
Trả lời
1
Lượt xem
2.582
Khách
K
Trả lời
0
Lượt xem
3.097
Khách
Z
Trả lời
1
Lượt xem
3.634
tran thi
K
Trả lời
0
Lượt xem
2.436
Khách
T
Trả lời
1
Lượt xem
3.207
huynhgia
V
Trả lời
1
Lượt xem
2.354
zzbaba_2008
K
hoi
Trả lời
0
Lượt xem
1.551
Khách
T
Trả lời
1
Lượt xem
6.324
Khách
P
  • Phòng kinh tế Châu Thành-
Trả lời
1
Lượt xem
3.427
luan_long_cuong
M
Trả lời
2
Lượt xem
2.660
guishseo2008
T
Trả lời
1
Lượt xem
3.596
khucthuydu
T
Trả lời
2
Lượt xem
2.692
Khách
K
Trả lời
2
Lượt xem
8.346
khucthuydu
U
Trả lời
1
Lượt xem
1.933
huynhgia
N
  • Nguyá»…n minh đức
Trả lời
1
Lượt xem
1.875
khucthuydu
B
Trả lời
1
Lượt xem
2.227
PHU QUI
T
Trả lời
0
Lượt xem
4.382
trang_cong chua
D
Trả lời
1
Lượt xem
26.503
khucthuydu
Top