Ai có tài liệu cây Ngô giúp mình với !!!!

  • Thread starter nganoanh
  • Ngày gửi
1. Nguồn gốc cây (Nguồn gốc địa lý , phân loại , phân bố ..)
2. Giá trị sử dụng ( diện tích trồng , cách sử dụng,hiệu quả kinh tế ...)
3. Yêu cầu ngoại cảnh ( nhiệt độ Ánh sáng , nước, vấn đề ngô chịu hạn ...)
4. Yêu cầu chất dinh dưỡng
5.Sinh lý cây ngô :Quang hợp và năng suất...
6. Kĩ thuật trồng (yêu cầu đất trồng, Thời vụ trồng ngô vùng châu Á, tại các vùng tại các vùng sinh thái chính của VN, kĩ thuật canh tác ...
7. Các loại giống ngô hiện trồng trên thế giới , đặc điểm chọn và sử dụng ...
8. Các thành tựu mới liên quan đến cây ngô (ngô chuyển nạp gen, ngô dùng làm nguyên liệu sinh học ...
9. Bảo quản chế biến
Các bác cố gắng giúp em tài liệu update nha . Em đang cần rất gấp . Thanks !!!!:eek::eek::eek::eek:
 


Chào bạn !
Bạn vào www.google.com.vn search với những từ khóa đại loại như "ngô"+"kỹ thuật trồng". Có rất nhiều tài liệu viết về cây ngô (bắp). Khi Search từ có dấu bạn dùng mã VN Unicode là ok. Chúc bạn tìm được tài liệu như mong muốn !
 
ok , mình cảm ơn !!! nhưng mình muốn có tài liệu cụ thể hơn cơ !!! ai có giúp mình nhé!!! thanks !!!
 
Bạn nganoanh gửi cho mình địa chỉ mail để tiện gửi tài liệu cho bạn. Hoặc bạn gửi mail cho mình theo địa chỉ sau: quang_thuy1080@yahoo.com mình sẽ reply tài liệu cho bạn.
 


Back
Top