Ao nhỏ, nhờ tư vấn thả cá

haanlac

Nhanong.Com
#1
Em vừa làm một cái ao nhỏ trong vườn, chỗ sâu nhất 2 m, rộng hơn 100 m2, chia làm 3 tầng nước; đáy đổ bê tông. Nước sẽ dùng máy bơn tự động để bơm vào hàng ngày - hút dưới đáy để tưới cây. Muốn thả một số cá để anh em về chơi, câu, nhậu.Em định thả 3-500 con rô phi Đường nghiệp (lấy từ ao khác - hiện khoảng 2-3 lạng), 10 chép loại 3 cân, 5 mè trắng to, 5 Trôi cụ, 10 Trắm loại 3-4 kg. Không rõ liệu như vậy có đặc lắm không? Có thể thả 1 con trắm ốc không (bắt ốc bươu vàng thả vào thì thoải mái). Mùa đông sắp đến, liệu có yên tâm không? Các bác cao kiến giúp em.
 

File đính kèm

AQ101

Thành viên rất tích cực
#3
Em vừa làm một cái ao nhỏ trong vườn, chỗ sâu nhất 2 m, rộng hơn 100 m2, chia làm 3 tầng nước; đáy đổ bê tông. Nước sẽ dùng máy bơn tự động để bơm vào hàng ngày - hút dưới đáy để tưới cây. Muốn thả một số cá để anh em về chơi, câu, nhậu.Em định thả 3-500 con rô phi Đường nghiệp (lấy từ ao khác - hiện khoảng 2-3 lạng), 10 chép loại 3 cân, 5 mè trắng to, 5 Trôi cụ, 10 Trắm loại 3-4 kg. Không rõ liệu như vậy có đặc lắm không? Có thể thả 1 con trắm ốc không (bắt ốc bươu vàng thả vào thì thoải mái). Mùa đông sắp đến, liệu có yên tâm không? Các bác cao kiến giúp em.
Thoải mái đi, tôi có 6m3 còn chơi được 700 trê, 20 chép, 200 rô đồng. Nhưng phải thêm một số thứ nữa!!!