Baba - Giun que

  • Thread starter Nguyen Anh Tuan
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyen Anh Tuan
- Địa chỉ: Vinh Yen - Vinh Phuc
- Tel, Fax: 0906201789
- Email: nguyenanhtuannnvp@gmail.com
================================

Trang trại chúng tôi chuyên cung cấp ba ba giống chất lượng cao, đã qua khảo nghiệm, có đặc tính phù hợp với điều kiện sống ỏ khu vực phía Bắc và chuyển giao kỹ thuật (tiếp người thiện chí)
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top