Bạch đàn lai

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
#1
Tên latinh: <i>Eucalyptus urophylla x Eucalyptus camaldunensis </i> 
Thuộc họ: Họ Sim (Myrtaceae)
Vùng trồng: Đông Bắc,Vùng Trung tâm,Tây Bắc,Đồng bằng Sông Hồng,Bắc Trung Bộ,Nam Trung Bộ,Tây Nam Bộ  
Công dụng: Gỗ nhỏ làm nguyên liệu giấy, dăm, ván sợi ép, trụ mỏ.
Gỗ lớn dùng trong xây dựng, đóng đồ mộc.

Kỹ thuật giống: Giống trồng rừng phải từ nguồn giống vô tính (mô, hom), không được dùng hạt lai của cây lai F1 để sản xuất cây giống cho trồng rừng.
- Nguồn giống bạch đàn lai đã được cải thiện:
Giống quốc gia có 1 dòng bạch đàn lai UE35, cho 3 vùng sinh thái là Vùng Trung tâm, Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ.
<li style="TEXT-ALIGN: justify">Vùng Tây BắcCU89 </li><li style="TEXT-ALIGN: justify">Vùng Đông Bắc: CU89 </li><li style="TEXT-ALIGN: justify">Vùng Trung Tâm: UE35, GU94, UC80, UE34, CU91,<li style="TEXT-ALIGN: justify">Đồng Bằng Sông Hồng: GU94. </li><li style="TEXT-ALIGN: justify">Bắc Trung Bộ: UE35. </li><li style="TEXT-ALIGN: justify">Vùng Nam Trung Bộ: UE35, UE46, UE69 </li><li style="TEXT-ALIGN: justify">Tây Nam Bộ; GU94.</li></ol>Có khả năng kinh doanh chồi luân kỳ 2 và kết hợp kinh doanh gỗ lớn với gỗ nhỏ.

Kỹ thuật trồng: Ưa khí hậu nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, ẩm hoặc hơi ẩm.
Độ cao dưới 100 - 700m so với mực nước biển.
Độ dốc dưới 15<sup>0</sup>
Đất dày hoặc trung bình, thành phần cơ giới trung bình, thoát nước tốt.
Có thể trồng phân tán hoặc tập trung.<span> 
 

Last edited:

Bài viết có nội dung tương tự

Đối tácTop